ЗАСТОСУВАННЯ КРИТЕРІЇВ BIRADS ДЛЯ СТАНДАРТИЗАЦІЇ ІМІДЖІНГОВИХ ДАНИХ ПРИ ПРОВЕДЕННІ СКРИНІНГУ ЗАХВОРЮВАНЬ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ

Вінницька Д.К., Кривенко Н.Є.

Лікарня сучасної онкологічної допомоги «ЛІСОД», Київ


Вступ. Рак молочних залоз (РМЗ) посідає перше місце серед жіночої онкологічної захворюваності і смертності та часто призводить до інвалідизації хворих. Особливістю РМЗ є його окультність на ранніх етапах розвитку, коли жінка не має ніяких скарг чи інших патологічних симптомів. Загальновідомо, що чим раніше виявлено патологічний процес, тим кращий прогноз повного виліковування хвороби. Тому актуальними стають скринінгові програми обстеження здорових жінок, направлені на раннє виявлення патології молочної залози.


Матеріали і методи. У відповідності до міжнародних рекомендацій в «ЛІСОД» є три скринінгові програми для обстеження молочних залоз. Для жінок віком до 40 років рекомендується проведення УЗД молочних залоз, у віці після 40 років – маммографічне дослідження. Також для жінок з 36 років пропонується комплексне обстеження, до якого входить поєднання маммографії (МГ) та УЗД. Вибір між останніми двома скринінговими опціями робить лікар, враховуючи анамнез та скарги пацієнтки. Кожне дослідження оцінюють за шкалою BIRADS і відповідно надають рекомендації. Проаналізовані результати обстеження 467 жінок віком 16-73 років, з них у 23% - дані УЗД, у 48% -МГ, у 29% - комплексне маммологічне обстеження. В разі неспівпадіння оцінки за шкалою BIRADS при аналізі УЗД та МГ, остаточним критерієм обирався більший.


Результати. BIRADS 1 було встановлено у більшості пацієнток (39%), їм рекомендоване щорічне скринінгове маммологічне обстеження.

BIRADS 2 встановлено у 28% жінок (39% УЗД, 61% МГ), рекомендації щодо наступного обстеження такі ж, як і для попередньої групи.

Третя категорія BIRADS склала 5% жінок (до неї потрапили випадки виявлення утворень, що мають доброякісні ознаки та не викликають жодної підозри про злоякісність), їм рекомендоване контрольне обстеження через 4-6 місяців. Найбільш складна для інтерпретації категорія BIRADS 4 (a,b,c) склала 107 (23%) пацієнтів. Всім рекомендована трукат-біопсія під радіологічним контролем, що була виконана у 95.8 %; результати гістологічного досліждення вплинули на подальші рекомендації щодо обстеження пацієнток.

У 18 (4%) жінок за результатами скринінгового обстеження виникла підозра на РМЗ (BIRADS 5), який був в подальшому підтверджений даними гістологічного дослідження.

Дообстеження (BIRADS 0) потребували 46 жінок (87% - УЗД після проведення МГ, 13% - МГ після УЗД).


Висновки. Використання шкали BIRADS при формуванні висновків за даними радіологічного дослідження дозволяє стандартизувати розмаїття рентгенологічних та ультразвукових симптомів при захворюваннях молочної залози та дати чіткі рекомендації щодо подальшого маммологічного спостереження жінок різного віку.