ДУПЛЕКСНЕ СКАНУВАННЯ СУДИН ГОЛОВНОГО МОЗКУ, ЯК РАННІЙ МАРКЕР СУБКЛІНІЧНОГО АТЕРОСКЛЕРОЗУ У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2 ТИПУ

Вернигородський В.С., Вернигородська М.В., Войцеховська Т.М.

НДІ реабілітації інвалідів Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова, Вінниця

Вступ. Одним із самих важких ускладнень цукрового діабету (ЦД) є порушення мозкового кровообігу, яке являється основною причиною смертності та інвалідності. В Україні за рік реєструється близько 200 тис. інсультів, до того ж смертність від інсульту вийшла на друге місце і зустрічається в українській популяції в 2,7 разів частіше, ніж інфаркт міокарда.

Мета дослідження. Вивчити функціональний стан екстракраніальних судин головного мозку у хворих на ЦД за допомогою дуплексного сканування.

Матеріали та методи. Проведено дуплексне сканування судин мозку у 156 хворих на ЦД 2 типу віком від 40 до 70 років, з тривалістю захворювання від 1 до 20 років на апараті SonoAce 6000 C фірми «Medison» з використанням лінійного датчика з частотою 7,5 МГц в В-режимі та допплерівському кольоровому картуванні потоків. Вимірювали діаметр загальних, внутрішніх, зовнішніх сонних артерій та товщину комплексу інтима-медіа (ТІМ).

Результати дослідження. Проведені дослідження показали, що у більшості хворих на ЦД 2 типу (92%) відзначалися потовщення комплексу інтима-медіа, що в середньому становило 1,4±0,02 мм (у контролі 0,97±0,01 мм, р<0,05). У 25% випадків на внутрішній сонній та у 46,6% в ділянці біфуркації були виявлені різної будови атеросклеротичні бляшки: напівконцентричні, які стенозували судини на 25-30% та концентричні – на 50% і більше. За своєю структурою вони були гомогенні, тобто фіброзні на різних стадіях формування (частіше у хворих з тривалістю захворювання до 5 років), та гетерогенні – бляшки в стадії атероматоза і атерокальциноза (з тривалістю захворювання понад 5 років).

Висновки. Впровадження в широку клінічну практику дуплексного сканування судин головного мозку дозволить на ранніх стадіях діагностувати атеросклеротичні зміни та своєчасно призначити адекватну терапію, що буде сприяти зменшенню кількості ішемічного інсульту та інфаркту міокарда у хворих на ЦД 2 типу.