Можливості ультразвукового метода обстеження при ракові молочної залози

Батюк С. І., Бриндіков Л. М., Попович В. В., Табола М. М., Дробнер І. Г.

Хмельницький обласний онкологічний диспансер.

Вступ. Актуально для клінічної онкології та організації онкологічної допомоги жіночого населення України на сьогодення є проблема підвищення ефективності діагностики рака молочної залози (РМЗ). Значимість її обумовлена стабільним зростанням рівня захворюваності, високою питомою вагою осіб працездатного віку серед захворівших. Реальний шлях покращення результатів лікування РМЗ – рання, а в ряді випадків, доклінічна діагностика. Цю проблему успішно вирішує ультразвукова діагностика (УЗД), яка є сучасним і перспективним методом діагностики захворювань молочних залоз (МЗ).

Ціль роботи. Аналіз діагностичної цінності УЗД в визначенні ознак РМЗ.

Матеріали і методи. Обстежено 125 хворих з клінічним діагнозом РМЗ, підтвердженим гістологічним методом діагностики після оперативного втручання. Метастази в реґіонарні лімфатичні вузли (ЛВ) мали 32 хворих. Вік пацієнток 28-67 років. Усім хворим проводилось комплексне УЗД з використанням режимів сірої шкали, кольорового, енергетичного допплєрів, тканинної гармоніки, технології візуалізації надзвичайної високої роздільної здатності, еластографії. Дослідження проводилося на ультразвуковому сканері Mindray DC-7 з використанням мультичастотного лінійного датчика 10-12 МГц. Дослідження починалось з верхньозовнішнього квадранта правої молочної залози і продовжувалось за годинниковою стрілкою. Так само досліджувалась ліва молочна залоза. Наступним етапом було дослідження надключичних, підключичних і підпахвинних лімфатичних вузлів (ЛВ). При ультразвуковій оцінці об’ємного утворення ми враховували такі параметри: тип утворення, його форму, контури, орієнтацію (розташування) пухлини в структурі залози, ехогенність, ехоструктуру, характер росту, васкуляризацію.

Результати. РМЗ в наших дослідженнях мав такі ехографічні ознаки: солідне утворення в 125 хворих (100%), округлої або близької до неї форми в 98 хворих (78,5%), нерівними, нечіткими контурами в 123 хворих (98,4%), вертикальною орієнтацією в структурі залози (пухлина ніби пронизувала структурні компоненти залози) в 120 хворих (96%), низької ехогенності (гіпоехогенне утворення) в 125 хворих (100%), неоднорідної ехоструктури з наявністю мікрокальцинатів 1-3 мм у 125 хворих (100%), інфільтративним ростом (втягнення в пухлинний процес оточуючих тканин) у 118 хворих (95%), невираженою васкуляризацією (кількість кольорових сигналів від 1до 5) в 125 хворих (100%). Метастази в реґіонарні ЛВ мали такі ехографічні ознаки: округла форма ЛВ у 32 хворих (100%), зникнення або різке виточення мозкової речовини ЛВ у 32 хворих (100%), нерівномірне локальне потовщення коркової речовини в 28 хворих (87,5%), нетипова васкуляризація ЛВ (виражена кількість кольорових сигналів в самому вузлі і по його периферії) у 32 хворих.

Висновки. УЗД захворювань молочної залози є високоінформативним методом при патології молочних залоз. Точність УЗД в наших дослідженнях склала 98,5%. Даний метод обстеження повинен використовуватись в комплексному обстеженні хворих на рівні обласного онкологічного диспансеру.