Патологічні зміни передньої черевної стінки у хворих із значними дефектами передньої черевної стінки за даними ультразвукового дослідження

Воровський О.О., Капітанчук Ю.А.

Обласний клінічний госпіталь для інвалідів Вітчизняної війни, Вінниця

Вступ. Враховуючи велику кількість патології з боку передньої черевної стінки, удосконалюються і методи їх діагностики [1]. Так за допомогою ультразвукової апаратури можна визначити товщину всіх шарів передньої черевної стінки, наявність в них запальних змін, а й зміни тканин передньої черевної стінки навколо грижового випинання, а також визначення розмірів грижового випинання і грижових воріт [3,4]. Таким чином, аналіз літератури свідчить про складну та недостатньо вивчену мікроскопічну ехобудову утворень сполучнотканинного шару передньої черевної стінки людини [1,2].

Матеріали і методи. У 22 пацієнтів з великими та гігантськими вентральними грижами, з метою вивчення інформативності даних УЗД, було проведено дане дослідження тканин передньої черевної стінки навколо грижового утворення, а також визначення розмірів грижового випинання і грижових воріт у хворих з вентральними грижами. Визначення об’єму  грижового випинання і оцінка розмірів грижових воріт при УЗД були виконані у 22 (100%) хворих. Діастаз прямих м'язів живота було діагностовано в 21 (95,5%) випадках, об’єм  грижового випинання в 19 (86,4%), в 3 (13,6%) – діагностика була утруднена, що було пов'язано з великими і гігантськими розмірами грижових утворень і наявністю петель кишки в грижовому мішку.

Результати дослідження. За допомогою УЗД дослідили об’єм та вміст грижового мішка і виміряли товщину підшкірно-жирового шару в 100% спостережень. При цьому досліджували вміст грижового мішка: вимірювали діаметр петель кишечника, характер перистальтичних рухів, наявність грижової рідини. Також ультразвукове дослідження дозволило виявити неоднорідність і мінливість ехоструктури сполучнотканинних утворень передньої черевної стінки. Ознаки гіперехогенності були виявлені при дослідженні дерми, пластинки піхви прямого м'яза, білої лінії, апоневрозу, які займали 20-30% обсягу передньої черевної стінки і складаються з щільної сполучної тканини. Гіпоехогенні структури (тяжі, фасції, очеревина і строма м'язів) займали 30-40% об'єму і складалися з пухкої сполучної тканини. Анехогенні структури займали 30-50%: епідерміс, жирові клітини, м'язові волокна - дані структури змінювались вздовж передньої черевної стінки і характеризувалися ущільненням в 1,5 рази дерми, зменшенням в 1,2-3,0 рази ширини і збільшенням у 1,5-2,0 рази товщини білої лінії.

При ультразвуковому дослідженні мікроехоструктур передньої черевної стінки встановили білатеральну асиметрію даної ділянки тіла, яка була більш виражена в епі-, менше в мезо-, та відсутня в гіпогастральнії ділянці і характеризувалась збільшенням в 1,2-1,5 рази товщини ехоструктури лівої половини, але зменшенням в 1,5 рази їх щільності. При дослідженні передньої черевної стінки в В-режимі виявлено ознаки атрофії, склерозу апоневрозу навколо грижових воріт, протяжність яких становило від 3-х до 8 см.

Висновки. Таким чином, за допомогою ультразвукової допомоги можна не тільки дослідити конституційні, вікові та післяопераційні зміни передньої черевної стінки, а й визначити об’єм та ананатомічну вмісткість грижового мішка, розповсюдженість рубцево-атрофічних змін передньої черевної стінки в навколо грижовій ділянці.

Література:

1.      Гафаров У.О. Выбор способа пластики передней брюшной стенки у больных с вентральными грыжами: авторреф.дис. на соискание ученой степени канд.мед.наук: спец. 14.01.17 «Хирургия» / У.О. Гафаров; Государственный научный центр лазерной медицины ФМБА Росии. – Москва, 2010. – 33 с.

2.      Мирзоян С.С. Роль УЗИ передней брюшной стенки пи грижах живота / С.С. Мирзоян, К.В. Хондарян, С.О. Мирзоян, Л.В. Миростян и др.. // Эндохирургия. – 2012. - №1. С.56.

3.      Пат. 2267292 Российская Федерация, МПКА61В5/03/ Способ ультразвукового исследования рубцевого склероза мышц передней брюшной стенки/ Илларионова А.В., Горбунов Н.С., Киргизов И.В., Мишанин М.Н., Чикун В.И; заявитель и патентообладатель: ГОУ ВПО «Красноярская Государственная медицинская академія министерства здравоохранения». - №2004121890/14; заяв 16.07.2004; опубл. 10.10.2004

4.      Barisic I. Evaluation of prenatal ultrasound Diagnosis of fetal abdominal wall defecks by 19 European registries / I. Baristic, M. Clementi, M. Hausler et al.// Ultrasound Obstet. Gynecol. 2001. – v. 18, №4. P. 309-316.