Роль трансректального ультразвукового дослідження в передопераційній діагностиці анальних нориць
Пироговський В.Ю., Медведєв В.Є., Яцишин М.В., Злобенець С.О (0672930332)., Тараненко А.О.
Київська обласна клінічна лікарня
Вступ. Хронічний парапроктит це хронічний запальний процес із ураженням анальної крипти, міжсфінктерного простору та параректальної клітковини із формуванням норицевого ходу.
Хронічний парапроктит самостійно не виліковується . Єдиним радикальним методом лікуваня хронічного парапроктиту - є хірургічний. Основною умовою радикальності операції є ліквідація внутрішнього отвору нориці, основного ходу та його розгалужень. Недостатність діагностичної інформації призводить до неповного висічення норицевого ходу,та видалення *хибного* внутрішнього отвору.
Мета: дослідити діагностичну цінність трансректального ультразвукового дослідження для передопераційної діагностики хронічних анальних нориць.
Матеріали та методи:
У проктологічному відділенні КОКЛ за 2008-2012рр. було обстежено та проліковано 494 хворих із хронічним парапроктитом. Серед них жінок - 226 , чоловіків 228 ; середній вік 52роки.
Для діагностики хронічного парапроктиту використовували наступні діагностичні методи : пальцеве дослідження, дослідження металевим зондом, проба з барвником, фістулографію, трансректальне ультразвукове дослідження( ТРУЗД).
ТРУЗД проводили ультразвуковим сканером Pro - Focus2202, виробництва ВК Medical ( Данія), із використанням високочастотного лінійного та ректального датчика із частотою 7,5 МНz.
Інтрасфінктерна нориця діагностована у- 123 (24%) випадків , транссфінктерна -121 (24%) , висока трансфінктерна 110 (22%)-, екстрасфінктерна-103 (20%), неповна параректальна нориця-37 (10%).
Трансректальне ультразвукове дослідження дозволяло, візуалізувати норицевий хід на всьому протязі,у вигляді тубулярної гіпоехогенної структури, неправильної форми, який бере початок від внутрішнього отвору.та виявити внутрішній отвір, який є гіпоехогенною зоною розташованою в підслизовому шарі.
Для більш чіткої візуалізації нориці використовували контрастування розчином куриозину та перикисем водню - це дало змогу відрізнити норицевий хід від фіброзно змінених тканин та діагностувати розгалуження нориці.
Використання лінійного датчика дає змогу виявити розгалуження нориці нижче м'язів анального каналу, а також виявити гнійні запливи в перианальній ділянці.
Результати.
При порівняльній оцінці результатів ТРУЗД та інтраопераційної ревізії отриманні наступні данні:
  • результати співпали у 83% випадків.
  • інтраопераційно виявленні розгалудження не діагностовані на ТРУЗД у 3% випадків.
  • інтраопераційно, прогнозовані по даним ТРУЗД, розгалудження не виявлені у 4% випадків.
  • Інтраопераційно виявлені розгалудження при детальній ревізії по даним ТРУЗД у 10 % випадків.
Діагностична точність ТРУЗД в діагностиці внутрішнього отвору при інтрасфінктерних та транссфінктерних норицях складала 98,8%, при екстрасфінктерних – 94% в порівнянні з іншими методами ( дослідження зондом, фістулографія). Метод контрастування підвущує діагностичну цінність дослідження до 99%.
Висновок.
ТРУЗД є цінним діагностичним методом, що дозволяє визначити більш детальну локалізацію вогнища запалення, відслідкувати хід відноснозовнішнього та внутрішнього сфінктерів, що дає змогу зазадалегіть визначитись з об ємом оперативного втручання, підвищитийого радикальність та покращити відділені результати.