РОЛЬ УЛЬТРАСОНОГРАФІЇ ПРИ КОМПЛЕКСНОМУ ОБСТЕЖЕННІ ОРГАНІВ РЕПРОДУКТИВНОЇ СИСТЕМИ У ЖІНОК ВІКОМ ВІД 18 ДО 22 РОКІВ З ПОРУШЕННЯМИ ОВАРІАЛЬНО-МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛУ

Грабоус О.В.2, Кучер А.Р.1,2, Притула О.В.2, Рум’янцева Д.В.2, Осміловська І.В.1

  1 ЛНМУ ім. Данила Галицького, 2 Центр ультразвукової діагностики «Ультрамед»,  Львів

Мета роботи. Вивчити ехографічні структурні зміни стану статевих органів малого тазу, молочних та щитовидної залоз у жінок віком 18-22 років  з порушеннями оваріально-менструального циклу (МЦ). 

Матеріали та методи. Обстежено 35 жінки віком від 18 до 22 років з порушеннями МЦ. Дослідження проводилось на апаратах Logic E конвексним 2-5 МГц, лінійним 7-12 МГц та ендокавітальним 6-10 МГц трансдюсерами з заповненням уніфікованого протоколу.

Органи малого тазу та молочні залози (МЗ) обстежували тричі впродовж МЦ:

І-й раз на 6-9 день МЦ, ІІ-й раз на 13-15 день МЦ, ІІІ-й раз на 21-23 день МЦ.

При обстежені органів малого тазу оцінювали: стан міометрія, ендометрія, відповідність товщини та структури ендометрія фазі МЦ,  допплерометричні показники кровоплину в базальних, спіральних та маткових артеріях, об’єм яйників, фолікулярний апарат.

Зі сторони МЗ оцінювали: стан протокової системи впродовж МЦ, наявність вогнищевих та дифузних змін. Огляд починався з пальпації МЗ. Ультрасогографія (УСГ) включала вимірювання товщини фібро-гландулярної тканини, ехографічні ознаки дифузних і вогнищевих змін в МЗ, визначення ехографічного морфотипу. Виміри проводились в верхньо-зовнішніх квадрантах МЗ. Зі сторони щитовидної залози(ЩЗ) оцінювали: об’єм залози, наявність вогнищевих та дифузних змін. 

Результати. При УСГ органів малого тазу виявлено: вузлову міому у 2 жін.(5,71 %), невідповідність товщини ендометрія фазі МЦ у 25 жін.(71,43 %), склерокістоз яйників у 6 жін.(17,14 %), мультифолікулярні яйники у 18 жін.(51,43 %), фолікулярну кісту у 6 жін.(17,14 %), кісту жовтого тіла у 3 жін.(8,57 %). При УСГ молочних залоз виявлено: дисгормональні зміни МЗ у 14 жін.(40 %), фіброзно-кістозну мастопатію у 6 жін.(17,14 %), аденоз у 3 жін. (8,57 %). При УСГ щитовидної залози виявлено: вузловий зоб у 5 жін.(14,29 %), ДТЗ у 2 жін.(5,71 %), дифузне збільшення ЩЗ у 4 жін.(11,43 %).

Висновок. Враховуючи отримані результати, рекомендовано проводити комплексну ультразвукову діагностику репродуктивних органів малого тазу, щитовидної та молочних залоз у жінок з порушенням оваріально-менструального циклу.