УЛЬТРАСОНОГРАФІЧНА ОЦІНКА КАПСУЛЬНО-ВИРОСТКОВОГО ПРОСТОРУ, ЯК ПРОГНОСТИЧНИЙ ФАКТОР ВИПОТУ В СКРОНЕВО-НИЖНЬОЩЕЛЕПНОМУ СУГЛОБІ

Кучер А.Р., Риберт Ю.О., Макєєв В.Ф., Жизномирська О.О.

Львівський національний медичний університет ім.Данила Галицького

Вступ. Питання діагностики захворювань скронево-нижньощелепного суглобу (СНЩС) є актуальними на сьогоднішній день. Більшість процесів запального та дегенеративно-дистрофічного характеру супроводжуються наявністю випоту в суглобі. В першу чергу, рідина накопичується в нижньому відділі суглобової порожнини під дією сили тяжіння, тому оцінка розмірів капсульно-виросткового простору (КВП) найбільш показова з метою оцінки кількості суглобової рідини.

Мета. Встановити чи збільшення КВП визначене методом ультрасонографії (УСГ) може бути непрямою ознакою наявності випоту СНЩС.

Матеріали та методи. Групу контролю склали 15 людей (30 суглобів)  віком від 18 до 32 років (середній вік 24,5±2,2 роки), з них 7 мужчин та 8 жінок. Усі волонтери оглянуті стоматологом та встановлено наявність інтактних зубних рядів, ортогнатичний прикус та відсутність скарг зі сторони СНЩС. Усім добровольцям було виконано УСГ та магнітно-резонансну томографію (МРТ) з їх інформованої згоди. Основну групу склали 72 пацієнти (144 суглоби) у віці від 19 до 65 років  (середній вік 48,6 ± 6,3 роки); мужчин – 18 (25%), жінок – 54 (75%) з клінічними ознаками патологічних процесів СНЩС.

Результати. КВП – це простір, в якому розташований суглобовий диск. КВП обмежений з однієї сторони капсулою суглобу, з другої поверхнею головки нижньої щелепи (ГНЩ). З метою стандартизації обстеження умовно виділили латеральний КВП (отримується при горизонтальному скані), задньолатеральний КВП (скан позаду від ГНЩ), передньолатеральний КВП (скан допереду від ГНЩ). Виміри латерального КВП проводили між самою опуклою частиною верхньолатеральної поверхні ГНЩ та внутрішньою межею латерального фрагменту суглобової капсули. Отримані виміри дозволяють опосередковано визначити локалізацію суглобового диску при нечіткій його візуалізації. Розмір латерального КВП в контрольній групі склав 1,46±0,32 мм. Збільшення КВП у пацієнтів основної групи в порівнянні з контрольною групою було виявлено в 100% випадків. З метою кількісної оцінки цього простору вимірювали відстань між капсулою та шийкою (капсульно-шийковий простір) в сагітальній площині.

Ми вважаємо, що збільшення латерального КВП та капсульно-шийкового простору є ультразвуковим критерієм наявності надлишкової кількості суглобової рідини в порожнині суглобу. В першу чергу рідина розташовується в нижньому відділі суглобової порожнини під дією сили тяжіння, тому розмір заднього капсульно-шийкового простору найбільш показовий для оцінки кількості суглобової рідини. Розміри латерального відділу КВП можуть залежати від положення суглобового диску, тому збільшення цих розмірів не завжди є ознакою збільшення кількості суглобової рідини.

Висновок. Таким чином, ми вважаємо, що при умові збільшення розмірів заднього капсульно-шийкового простору та усіх розмірів латерального КВП, можна однозначно стверджувати про надлишкову кількість суглобової рідини в порожнині суглобу.