УЛЬТРАЗВУКОВА ДІАГНОСТИКА СІАЛОАДЕНІТІВ

Рум’янцева Д.В.1, Кучер А.Р.2

1 Львівська обласна клінічна лікарня, 2 Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького

Вступ. Запалення великих слинних залоз - розповсюджена патологія, яка зустрічається як у практиці лікарів отоларингологів, так і стоматологів. Єдиним методом променевої діагностики, який дозволяє оцінити структуру залози є ультрасонографія. Метод дозволяє віддиференціювати вид запалення – паренхіматозне чи інтерстиціальне ушкодження. 

Мета роботи. Визначення можливостей ультразвукової діагностики (УЗД) при запаленні великих слинних залоз.

Матеріали та методи. Обстежено 44 пацієнти (чоловіків – 13, жінок – 31, віком від 18 до 45років). Всі обстежені, що звернулись до спеціалістів – отоларингологів зі скаргами на біль, припухлість та ущільнення залози, були скеровані на УЗД. Сонографію виконували на ультразвуковому сканері Logiq E «GE» (США), використовували лінійний трасдюсер з частотою 9–13 МГц. Застосовували методики ультразвукового дослідження: стандартний огляд у В – режимі та допплерографію з вивченням характеристик кровоплину. Зони обстеження – привушні ділянки для візуалізації привушних залоз, підщелепові ділянки для візуалізації підщелепових залоз. Усім пацієнтам був проведений огляд реґіонарних лімфатичних вузлів.

Результати. Ультрасонографічно вдалося віддиференціювати паренхіматозний та інтерстиціальний сіалоаденіти. Паренхіматозне запалення, що було виявлено у 31 (70,5%) пацієнта, характеризувалось збільшенням розміру та дифузним зниженням ехогенності залози. Інтерстиціальне запалення, що було виявлено у 15 (29,5%) пацієнтів, характеризувалось збільшенням залози та затуханням сигналу в дистальних відділах на тлі практично незмінної ехогенності залози. Для хронічної форми інтерстиціального запалення характерне тривале збільшення залози за тлі практично незміненої ехогенності. У 20 (70%) пацієнтів спостерігалось одностороннє запалення. У всіх пацієнтів діагноз підтверджений динамікою захворювання та позитивним ефектом лікувального патоморфозу.

Висновки. Результати проведених досліджень показують, що УСГ при скаргах пацієнта на біль, припухлість та ущільнення в проекції слинної залози, з підозрою на сіалоаденіт, дозволяє візуалізувати та оцінити стан паренхіми та інтерстицію, розмір та ехогенність ураженої залози. Ультрасонографічно можна не тільки підтвердити чи заперечити наявність запалення слинних залоз, але й встановити вид запалення.