Випадок трансабдомінальної ультразвукової діагностики трихоцефальозу тонкої кишки

1Жайворонок М.М. 2Динник О.Б. , 1Швець О.О. , 3Кушнеров О.І.

1. Медичне науково-практичне об’єднання «МедБуд», Київ
2. ДЗ «Медичний центр телемедицини МОЗУ»
3. Кафедра ультразвової діагностики БелМАПО, Мінськ.

Вступ.  Збудник трихоцефальозу — власоглав (Trichuris trichiura). В більшості випадків перебіг хвороби безсимптомний, при значній інвазії виникають шлунково-кишкові порушення. Найбільше трихоцефальоз поширений в тропіках та субтропіках, але трапляється й в Україні. Частіше хворіють діти. Свою назву черв’як отримав за оригінальну форму тіла – ниткоподібну передню та значно ширшу задню частину. Розміри дорослої особи 35-50 мм. Ці гельмінти живуть в начальному відділі товстої кишки та, рідше, в тонкій кишці. В літературі  данні про можливості  ехографічної діагностики трихоцефальозу зустрічається рідко . Описуємо наше спостереження в МНПО «МедБуд».

Матеріали та методи. Хворий З., 14 років, поступив в педіатричне відділення зі скаргами на нудоту, слабкість, схуднення, дискомфорт в лівій біляпупковій ділянці,  схваткоподібні болі, головний біль, головокружіння. При трансабдомінальному ультразвуковому дослідженні кишечника широкосмуговими датчиками конвексного (2-5 МГц) та лінійного (3-12МГц) форматів, було отримано такі данні: товста кишка (нативно) просліджується на всьому протязі, починаючи з ректосигмоїдного кута, в порожнині визначається незначна кількість рідини та калових мас. При контрастуванні: контраст заповнює просвіт товстої кишки рівномірно на всьому протязі. Баугінієва заслінка не збільшена, звичайної форми,  протягом дослідження закрита. Хробакоподібний відросток не збільшений, в діаметрі до 4 мм. Тонка кишка просліджується фрагментами, починаючи з ДПК. В порожнині визначається незначна кількість хімусу, перистальтика збережена, стінка товщиною 2 мм. Зліва в мезогастральній області (єюнальний відділ тонкої кишки) в порожнині визначається ниткоподібний утвір, підвищеної ехогенності, який спонтанно рухається при динамічному спостереженні. В брижі тонкої кишки визначається декілька незначно збільшених лімфатичних вузлів до 10-12  мм, овальної форми з чіткими рівними контурами.

Результати та їх обговорення. Був запідозрений гельмінтоз тонкої кишки. Пацієнта  госпіталізовано в педіатричне відділення стаціонару для вирішення подальшої тактики. лабораторно був встановлений діагноз – трихоцефальоз. Таким чином трансабдомінальна ультразвукова діагностика, в даному випадку, стала найбільш інформативним радіологічним методом.   

Висновок. Дане спостереження демонструє можливості ультразвукової діагностики гельмінтозу кишечника. Це дозволяє сподіватись в перспективі включити ехографію у відповідній методиці в алгоритм скринінгу захворювань кишечника.