АРИТМІЇ ПЛОДА: УЛЬТРАЗВУКОВА ДІАГНОСТИКА І СПОСТЕРЕЖЕННЯ В ДИНАМІЦІ

Лозинська Н.В., Іванів Ю.А., Лотоцька Л.І., Габрієль М.В., Гайда І.Є.

Кафедра променевої діагностики ФПДО НМУ ім. Д.Галицького, Львів

Аритмія є найпоширенішою знахідкою під час  обстеження  серця плода. Із огляду на високий потенційний ризик гемодинамічних ускладнень окремих видів аритмій і навіть загибелі плода діагностика цієї патології є актуальним завданням.

Мета дослідження: оцінка можливостей пренатальної ЕхоКГ щодо виявлення,  диференційної діагностики та динамічного нагляду за перебігом аритмій плода.

Матеріали і методи. Проведено ретроспективний аналіз 1637 УЗ-обстежень серця плода з 15 до 40 тижнів гестації, здійснених з квітня 1996 р. до квітня 2014 р. Пренатальна ехокардіографія передбачала оцінку анатомічної будови й аналіз ритму серця плода, а також діагностику гемодинамічних ускладнень.

Результати. Виявлено 205 випадків аритмій, що становить 12,5%  від усіх обстежень. Приблизно кожна четверта аритмія (23%) була клінічно значима. У 31 випадку (15%) аритмія поєднувалася зі структурними вадами серця, що становило 1,9%  від усіх обстежених. Усі без винятку аритмії були виявлені в ІІ-ІІІ триместрах вагітності.

Найбільшою групою, 122 випадки (59,5 % аритмій), були порушення ритму, викликані екстрасистолією чи синусовою аритмією, з них 111 випадків надшлуночкової екстрасистолії, 7 випадків позачергових скорочень шлуночків, 4 – синусової аритмії. Перебіг цих аритмій доброякісний, лікування призначали в поодиноких випадках. В одному випадку на 39 тижні вагітності діагностовано періоди бігемінії на тлі неправильного ритму зі  зниженою скоротливою здатністю шлуночків. У 12 випадках аритмія в цій групі поєднувалася зі структурними вадами серця. Зафіксовано одну внутрішньоутробну загибель плода у випадку поєднання складної вади серця з частою передсердною екстрасистолією. У 95 % випадків екстрасистолія до кінця вагітності минула самостійно, без медикаментозного лікування.

Друга за кількістю група – брадиаритмії (47 випадків, 22,9%). Три чверті з них не мали клінічного значення: 21 випадок нетривалих періодів брадикардії, 8 випадків синусової брадикардії, 4 – блокованої передсердної бігемінії і одна атріовентрикулярна блокада ІІ ступеня. Виявлено13 випадків повної атріовентрикулярної блокади (6,3% усіх аритмій). У 8 випадках вона була ізольованою і без ознак серцевої недостатності.  Поєднання брадиаритмій із вадами серця фіксували в 14 випадках.

Тахіаритмії виявлено у 35 випадках (17,0%), у 5 випадках вони поєднувалися з вродженими вадами серця. Надшлуночкова тахікардія була найпоширенішою серед цієї грипи – 19 випадків, не було жодного випадку поєднання її з вадами серця.  У 10 випадках зафіксовано гемодинамічні ускладнення, один із них закінчився загибеллю плода. В інших випадках призначене лікування стабілізувало стан плодів. Діагностовано 4 випадки миготливої аритмії (2%), три поєднувалися із вадами серця і мали поганий прогноз, один з них закінчився перериванням вагітності на 19 тижні. У двох випадках вдалося медикаментозно відновити правильний ритм і усунути ознаки недостатності кровообігу. В одному випадку миготливої аритмії досягли нормалізації ЧСС без відновлення синусового ритму. Виявлено два випадки тріпотіння передсердь. В одному з цих випадків вдалося відновити правильний ритм за допомогою медикаментів. У 6 випадках складних аритмій, коли різної тривалості пароксизми тахіаритмії поєднувалися із екстрасистолією, ускладнень не виявлено, а призначене медикаментозне лікування в пренатальному періоді було ефективним.

Висновки.

1.      Ультразвукове обстеження серця плода дає змогу не лише зареєструвати порушення ритму,  провести диференційний діагноз і оцінити ускладнення, але й забезпечує динамічний нагляд за перебігом аритмій.

2.      Найчастішим видом аритмії плода, який вдалося виявити УЗ методом, є надшлуночкова екстрасистолія.

3.      Найбільше клінічне значення мають ті аритмії, які супроводяться гемодинамічними ускладеннями і загрожують загибеллю, а саме надшлуночкова тахіаритмія і повна атріовентрикулярна блокада. Вони склали 23% від усіх аритмій.

4.      Диференційна діагностика аритмій за допомогою пренатальної ехокардіографії має вирішальне значення для вибору оптимального  медикаментозного лікування  і тактики ведення вагітності.