ЕХОГРАФІЯ СТАТЕВИХ ОРГАНІВ ЧОЛОВІКІВ ФЕРТИЛЬНОГО ВІКУ У АЛГОРИТМІ ОБСТЕЖЕННЯ ПОДРУЖНІХ ПАР ПРИ ПЛАНУВАННІ ВАГІТНОСТІ

Дідик М.М.*,Тарасюк Б.А., Лук’янова І.С.*

ДУ «Інститут ядерної медицини та променевої діагностики НАМН України», м.Київ

*ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», м. Київ

 

ВСТУП. Планування вагітності та народження здорової дитини є  важливою суспільно значимою проблемою, вирішення якої залежить не лише від здоров’я  майбутньої матері але й батька. Свідомий підхід подружніх пар у питанні отримання здорових нащадків зростає з року у рік. Традиційний підхід,  в основі якого було обстеження лише майбутньої матері в плані отримання здорової дитини вже відходить у минуле. Сьогодні зростає увага до оцінки стану здоров’я чоловіків. Саме тому лікарем-андрологом проводиться огляд пацієнта, його статевих органів, забір матеріалу для лабораторного визначення інфекцій, що передаються статевим шляхом та крові для дослідження рівня статевих гормонів. Додаткова інформація про стуктурні особливості отримується лікарем після проведення УЗД.

 

МЕТА. Провести аналіз ехографічних змін статевих оранів у чоловіків, які проходили обстеження у центрі планування сім’ї з приводу безпліддя  у шлюбі.

 

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ. Обстежено 344 пацієнта чоловічої статі віком від 19  до 48 років (середній вік склав 32±3,4 роки). В усіх випадках проводилося ультразвукове дослідження органів калитки, пахвинних лімфатичних вузлів, трансректальне ультразвукове дослідження передміхурової залози та сім’яних міхурців (ТРУЗД). Ультразвукове дослідження проводилося за загально прийнятими протоколами на приладах Acuson X300 (Siemens, Німеччина), MyLabTwice (ESAOTЕ Італія) з використанням високочастотних (10-5 МГц) та ректальних трансдьюссерів (9-5 МГц).

 

РЕЗУЛЬТАТИ. При дослідженні органів калитки кісти голівки придатка яєчка однобічні були виявлено у 13% чоловіків, а двобічні у – 1,5%. Діаметр утворів коливався від 2 до 21 мм (середній діаметр склав 6±2,1мм). Варикоцеле було зареєстровано у 21,5% пацієнтів (у лівого яєчка – у 18,6%, правого –у 2,3%, двобічне у 0,6%). Об’єм простати коливався від 12,8 см куб. до 38, 7 см куб.(середній об’єм складав 27,8±4,8см куб.). При ТРУЗД досить часто реєстрували наявність кальцинатів та дрібних камінців у тканині органа. Так у периферійній зоні поодинокі кальцинати визначено у 14,5% пацієнтів, у периуретральній тканині – у 13,4%, дрібні камінці, які були згруповані у ехогенне утворення (діаметром від 3 до 13 мм), яке давало УЗ тінь – у 9%. Збільшення розмірів та потовщення стінок сім’яних міхурців визначено у 2,6% чоловіків. Кількість виявлених змін суттєво відрізнялась від змін, виявлених у групі пацієнтів, що не мали скарг.

 

ВИСНОВКИ. УЗД статевих органів у чоловіків фертильного віку при плануванні вагітності, а також при пошуках причин безпліддя у шлюбі,  є невід’ємною складовою комплексного обстеження з метою отримання додаткової інформації про наявність хронічних захворювань. Метод УЗД статевих органів у чоловіків є високоінформативним та об’єктивним для  контроля  ефективності лікування.