Інтервенційні сонографічно контрольовані дренування парапанкреатичних рідинних скупчень, як ускладнень гострого панкреатиту

Жемела В.Г., Чемерис О.А., Бакум Б.І.

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького.
Львівська обласна клінічна лікарня

Актуальність. Гострий деструктивний панкреатит на сьогоднішній день є однією з актуальних проблем хірургії. Кількість хворих з цією патологією у клініках щорічно збільшується. Високий процент летальності при гострому деструктивному панкреатиті пов'язаний не тільки з біотичними змінами, що відбуваються в підшлунковій залозі та заочеревинному просторі, але і травматичністю ранніх оперативних втручань. Нажаль у зв’язку з соціально-економічним становищем у державі та матеріальним станом пацієнтів не завжди є можливість адекватної медикаментозної терапії.

Мета роботи.  Використання інтервенційних сонографічно контрольованих  дренувань при обмежених ускладненнях гострого панкреатиту, як методу радикального лікування  чи етапу підготовки до наступного хірургічного лікування.

Матеріали і методи. На базі хірургічного відділення №2 Львівської обласної клінічної лікарні проаналізовано результати обстеження та лікування 58-и хворих з обмеженими парапанкреатичними рідинними скупченнями (ППРС). Всім хворим виконували УЗД в день госпіталізації, в комплексі діагностичних заходів кожні декілька діб, а при необхідності щоденно. Транскутанні пункції та дренування ППРС під сонографічним контролем виконані 23-ом хворим на апараті “Acuson 128XP/10” з конвексним датчиком 3,5 МГц під місцевим знечуленням за методикою “вільної руки”. Спосіб одномоментного дренування за допомогою стилет-катетера по типу “pig tail” не залежить від розмірів чи локалізації ППРС. Виконання транскутанних пункцій та дренувань ППРС передбачає максимальне видалення рідинного вмісту, багаторазову санацію порожнини розчинами антисептиків та введення антибіотиків широкого спектру дії.

Результати. Критеріями ефективності цього способу лікування є стабілізація загального стану пацієнта, різке зменшення чи зникнення ППРС.

Висновки. Інтервенційні сонографічно контрольовані пункції та дренування ППРС було одномоментним остаточним методом лікування у 9-и пацієнтів, у 3-х пацієнтів потребували повторного дренування, а у 11-и малоінвазивне втручання сприяло зменшенню ознак поліорганної дисфункції і виконанню оперативних втручань у віддаленні терміни при сприятливіших умовах.