Якісна  і кількісна оцінка систолічної функції лівого шлуночку по амплітуді подовжнього систолічного зміщення фіброзного кільця мітрального клапана у напрямку до його верхівки (ФК МК - M - STRAIN), виміряне з використанням режимів доплерівської візуалізації тканин, а також  відсоткове співвідношення цього параметра до довжини лівого шлуночку (STRAIN%) у осіб зі збереженою і зміненою систолічною функцією лівого шлуночка.

Новікова Г. А.

ТОВ "Центр променевої діагностики"

Вступ. Оцінка систолічної функції (СФ) лівого шлуночку (ЛШ) є одним з основних завдань ехокардіографії (ЕхоКГ). У клінічній практиці найширше для кількісної оцінки СФ ЛШ використовується фракція викиду (ФВ). Зниження ФВ менше 45% щільно пов'язане із смертністю хворих ішемічною хворобою серця (ІХС).  При неоптимальній візуалізації ендокарду ЛШ помилка в оцінці ФВ може збільшуватися до 25% . Важливе значення на сьогодні є оцінка подовжній і радіальній систолічній скоротливості міокарду. Систолічним зміщенням основи серця, а саме систолічне  подовжнє зміщення фіброзного кільця мітрального клапана (ФК МК) у напрямку до його верхівки (ФК МК - M - STRAIN), виміряне з використанням режимів допплерівської візуалізації тканин (ДВТ), а також відсоткове співвідношення цього параметра до довжини лівого шлуночку(STRAIN%), є надійний і досить точний параметр для оцінки СФ.

Мета дослідження. Визначити діагностичну цінність показників руху ФК МК, а саме, систолічне подовжнє зміщення фіброзного кільця мітрального клапана у напрямку до його верхівки (ФК МК - M - STRAIN), виміряне в режимі ДВТ, а також співвідношення цього параметра до довжини лівого шлуночку (STRAIN%) при оцінці СФ ЛШ серця, а також визначити значення цих показників у осіб з нормальною систолічною функцією і у пацієнтів з систолічною дисфункцій ЛЖ.

Матеріали та методи. Дослідження проводилося на апараті УЗД эксперт-класа Toshiba Xario XG (SSA - 660A) з використанням кардіального секторного датчика PST - 30BT (2-5 MHz) Cardiac sector probe. Оцінка  показників руху ФК МК проводилася з 4-х камерній позиції серця в двомірному В- і М-режимах, а також з використанням  методу ДВТ. Дослідження було проведене у 282 пацієнтів  зі збереженою і зміненою СФ ЛШ.

Результати. У пацієнтів з систолічною дисфункцією ЛШ значення  показників руху ФК МК достовірно понижені, в порівнянні з пацієнтами з нормальною СФ ЛШ. Показники руху ФК МК достовірно корелюють з показниками СФ ЛШ - ФВ, розрахованою в двомірному В- і М- режимах. На наявність систолічної дисфункції (ФВ ЛШ менше 55%) вказує показник систолічного зміщення фіброзного кільця мітрального клапана у напрямку до верхівки ЛШ (ФК МК - M - STRAIN) менш 13мм (у дорослих) з чутливістю і специфічністю 83%,  і показник відсоткового співвідношення цього параметра до довжини ЛШ (STRAIN%) менше 15% з чутливістю і специфічністю 87%.  Варіабельна вимірів усіх показників руху ФК МК складає менше 4%.

Висновки. У роботі визначені значення норми і систолічної дисфункції ЛШ для показників руху ФК МК - показник систолічного зміщення фіброзного кільця мітрального клапана у напрямку до верхівки ЛШ (ФК МК - M - STRAIN), виміряне в режимі ДВТ, а також  відсоткове співвідношення цього параметра до довжини ЛШ (STRAIN%). Визначені чутливість і специфічність методу. Виявлені обмеження для використання показників руху ФК МК. Подібна оцінка можлива практично у усіх хворих незалежно від якості візуалізації серця, і може бути елементом стандартного ЕхоКГ дослідження.