КОМПЛЕКСНА УЛЬТРАЗВУКОВА ДІАГНОСТИКА  ЗАХВОРЮВАНЬ КИШЕЧНИКА У ДІТЕЙ

Тарасюк Б.А.*, Дикан І.М.*, Лук’янова І.С.**, Гончаренко Н.І.**, Грідіна Т.А.**

*ДУ «Інститут ядерної медицини та променевої діагностики НАМН України
**ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України»

ВСТУП. З року в рік в Україні спостерігається збільшення захорювань кишечника у дітей, а саме: на виразковий коліт (ВК) та хворобу Крона (ХК). У діагностичному алгоритмі патології кишечника превалюють ендоскопічні та рентгенологічні методи дослідження. Проте, в педіатричній практиці ще не знайшли широкого застосування неінвазивні методи ультразвукової діагностики, які дозволяють отримувати додаткову інформацію про стан шлунково-кишкового тракту, особливо у динаміці лікування.

МЕТА. Визначити  діагностичні критерії ураження кишечника за даними комплексної ехографії із застосуванням гідросонографії.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ. Обстежено в динаміці 12 дітей віком від 5 до 17 років хворих на виразковий коліт  та 6 пацієнтів віком від 7 до 18 років хворих на термінальній ілеїт (ХК). Ультразвукове дослідження проводилося на приладах Sonoline G-40, Acuson X300 (Siemens). Застосовувалися мультичастотні конвексні 2-5 МГц та лінійні датчики 5-10 МГц.

Пацієнти обстежувалися натщесерце. Спеціальної очистки кишечника не проводилося. У випадках, коли не спостерігалося загостерння захворювання за 40-50 хвилин до обстеження призначався розчин препарату, який містив макрогол-3350 (патент на корисну модель №69413, 25.05.2012, Бюл.№8) у якості перорального ультразвукового контрасту.

РЕЗУЛЬТАТИ. При дослідженні зверталася увага на характер перистальтики відділів тонкого кишечника та вираженість гаустрації товстого. При дозованій компресії вивчався купол сліпої кишки та особливості функціонування баульгіневої заслонки. У період загострення захворювання при ВК визначались наступні симптоми: відсутність гаустрації на певних ділянках кишки у 91,7% пацієнтів, звуження просвіту кишки за рахунок потовщення стінки до 5 мм та активний кровотік при допплерографії у стінці у всіх випадках. Збільшення розмірів мезентеріальних лімфатичних вузлів  більше 9х 4 мм (10-17мм х5мм) у 83,3% .

При обстеженні дітей  на ХК звертала на себе увагу наявність аперистальтичної ділянки тонкого кишечника  в області переходу до купола товстої кишки. Уражений відрізок представляв собою видовжену ділянку тонкого кишечника з чітким контуром, гіпоехогенної структури з гіперехогенною стрічкоподібною серединою (просвіт), через який активно проходив контраст. При енергетичному допплерівському скануванні визначався підвищений кровотік  у змінених стінках кишечника. У половині випадків реєструвалися також зміни у висхідному відділі товстої кишки – потовщення стінки та підвищення васкуляризації, зменшення гаустрації.

ВИСНОВКИ. Ехографія кишечника із пероральним контрастуванням у дітей є неінвазивним методом дослідження, який дозволяє визначити не лише анатомічні особливості органа, але й надає  певну характеристику активності патологічного процесу. Дана методика може бути методом вибору у дослідженні кишечника, особливо для динамічної оцінки ефективності лікування виразкового коліту та термінального ілеїту.