КОНТРОЛЬ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ З ХРОНІЧНИМИ ВІРУСНИМИ ГЕПАТИТАМИ В і С МЕТОДОМ ЕЛАСТОГРАФІЇ ЗСУВНОЇ ХВИЛІ

Порчук Ю.Д.

Волинська обласна кілінічна лікарня, м.Луцьк.

Вступ. Вірусні гепатити становлять одну з найважливіших проблем медицини всіх країн світу. За даними ВОЗ щорічно в світі вірусом гепатиту В інфікується близько 50 млн. осіб, а помирає від цього захворювання до 2 млн. осіб. Таку ж гостру проблему викликає і захворюваність вірусним гепатитом С. У світі на гепатит С хворіють приблизно три відсотки  від усього населення (до 500 млн. осіб). За даними МОЗ в Україні  на хр. гепатит С хворіє близько 1 170 000 осіб. Фіброз печінки супроводжує перебіг хронічних дифузних захворювань печінки і є достовірною ознакою прогресування ураження печінки, кінцевою стадією якого є цироз печінки. Антивірусна терапія при хронічних вірусних гепатитах В і С веде до зворотнього розвитку фіброзу, або до його призупинення. ”Золотим” стандартом оцінки ступеня фіборозу є біопсія печінки. Однак вона має ряд обмежень. Не отримали широкого застосування і серологічні маркери фіброзу, особливо при його початкових стадіях. Перспективним методом оцінки фіброзу є ультразвукова еластографія зсувної хвилі.

   Мета роботи. Вивчити методологічні підходи для визначення ступеня фіброзу печінки  зі застосуванням еластографії зсувної хвилі  Shear wave ElastPQ при лікуванні хворих з хронічними гепатитами В і С. Визначити часові рамки при використанні даної методики  до стандартного протоколу обстеження хворих з дифузними захворюваннями печінки.

    Матеріал і метод. Проведено обстеження 12 хворих з хронічними вірусними  гепатитами В і С  на ультразвуковому апараті преміум класу PHILIPS EPIQ 5G з використанням еластографії зсувної хвилі Shear wave ElastPQ. Також проведене обстеження з використанням даної методики у 15 осіб без патології печінки. Еластографія здійснювалась за методикою запропонованою фірмою-виробником.

   Результати. Використовуючи методику зсувної хвилі  Shear wave ElastPQ у осіб без патології печінки ми отримали значення жорсткості тканини менше 4 КПА (1,15 м/сек).

 У визначенні ступеня фіброзу  печінки  ми користувались  рекамендаціями Giovanni Ferraioli et.al, який проводив кореляцію методики зсувної хвилі  Shear wave ElastPQ з даними гістологічного заключення по Metavir. У 2 хворих ми отримали значення жорсткості печінки в межах 4,6-5,5  (F0-F1 по Metavir), у  5 хворих ми отримали значення жорсткості більше 8 кПА (F2-F3 по Metavir), у  3 хворих ми отримали значення жорсткості більше 12 кПА (F3-F4 по Metavir), у 2 хворих ми отримали значення жорсткості більше 22 кПА (F4 по Metavir).

   Час стандартного обстеження хворих  з дифузними захворюваннями печінки подовжувався в середньому на 7-10 хвилин.

   Висновки.  Методика зсувної хвилі  Shear wave ElastPQ фірми PHILIPS може бути рекомендована у спостереженні за перебігом і лікуванням хронічних вірусних гепатитів В і С. До переваг методу слід віднести його неінвазивність, простоту, малий час обстеження,  низьку вартісь, клінічну значимість.