Можливості покращення візуалізації товстої кишки при ультразвуковому обстеженні за допомогою підготовки поліетиленгліколем

1Жайворонок М.М. 2Динник О.Б. , 3Кушнеров О.І.,

  1. Медичне науково-практичне об’єднання «МедБуд»,м.Київ.
  2. ДЗ «Медичний центр телемедицини МОЗУ»
  3. Кафедра ультразвової діагностики БелМАПО,м.Мінськ.

Вступ.  В багатьох випадках  надлишкове скупчення калових мас та газів в товстій кишці значно знижують інформативність ультразвукового дослідження.  В нормі кількість стільця пропорційна харчовому раціону і складає в середньому 200 г на добу. При метеоризмі об’єм газу, що виводиться може досягати трьох та більше літрів.

Мета.  Оцінити ефективність візуалізації відділів товстої кишки за допомогою підготовки пацієнта препаратом полієтиленгліколя (Фортрансом®) по стандартній схемі. 

Матеріали та методи. Нами обстежено 265 пацієнтів віком від 21 до 83 років. Дослідження проводилося на апаратах Esaote ClassC, Philips HD 11 та Radmir Ultima PA  з мультичастотними конвексними 3,5-5 МГц та лінійними датчиками 7-12 МГц. Застосовували технології покращення В-зображення. Обстеження товстої кишки проводили після очистки напередодні. Використовували методику трансабдомінального обстеження товстої кишки з наповненням її діагностичним розчином - 500 мл дегазованої води. Товста кишка була поділена на зони інтересу, які є найскладнішими з точки зору візуалізації: ректосигмоїдний відділ,  селезінковий кут, печінковий кут, купол сліпої кишки. Контрольна група складала 260  чоловік, які в якості підготовки використовували клізми.      

Результати та їх обговорення. Діагностично адекватна (добра) візуалізація ректосигмоїдної зони була досягнута  у  218 (82%) пацієнтів у порівнянні з контрольною групою 169 (65%), часткова візуалізація  у 29 (11%) пацієнтів та 70 (27%) контрольної групи відповідно та не покращилася у 18 (7%) пацієнтів та 21 (8%) з контрольної групи.  Добра візуалізація селезінкового кута була досягнута  у  255 (96%) пацієнтів у порівнянні з контрольною групою 226 (87%), часткова візуалізація  у 5 (2%) пацієнта та 31 (12%) контрольної групи відповідно та не покращилася у 5  (2%) пацієнта та 3 (1%) з контрольної групи відповідно. Добра візуалізація печінкового кута була досягнута  у  259 (98%) пацієнтів у порівнянні з контрольною групою 68 (69%), часткова візуалізація  у 5 (2%) пацієнта та 75 (29%) контрольної групи відповідно та не покращилася у 5 (2%) з контрольної групи відповідно.  Добра візуалізація купола сліпої кишки  була досягнута  у  235 (89%) пацієнтів у порівнянні з контрольною групою 198 (76%), часткова візуалізація  у 27 (10%) пацієнтів та 52 (20%) контрольної групи відповідно та не покращилася у  10 (4%) пацієнта з контрольної групи. Якісна підготовка поліетиленгліколем тісно корелює з поліпшенням візуалізації у більшості пацієнтів.

Висновок. Використання препарату на основі поліетиленгліколю для підготовки до УЗД товстої кишки є простою, небезпечною та  ефективною методикою в амбулаторних умовах та покращує візуалізацію проблемних відділів в порівнянні з підготовкою клізмами.