Можливості ультразвукового метода обстеження в діагностиці місцевих рецидивів після оперативних втручань при ракові молочної залози.

Батюк С. І., Бриндіков Л. М., Дробнер І. Г., Попович В. В., Табола М. М.

Хмельницький обласний онкологічний диспансер.

 Вступ. Актуально для клінічної онкології та організації онкологічної допомоги жіночого населення України на сьогодення є проблема підвищення ефективності діагностики рака молочної залози (РМЗ) і його рецидивів після оперативних втручань, особливо при органозберігаючих операціях. Значимість її обумовлена стабільним зростанням рівня захворюваності, високою питомою вагою осіб працездатного віку серед захворівших. Реальний шлях покращення результатів лікування  рецидивів РМЗ – рання, а в ряді випадків, доклінічна діагностика. Цю проблему успішно вирішує ультразвукова діагностика (УЗД), яка є сучасним і перспективним методом діагностики захворювань молочних залоз (МЗ).

Ціль роботи. Аналіз діагностичної цінності УЗД в визначенні ознак місцевих рецидивів РМЗ.

Матеріали і методи. Обстежено 115 хворих з об’ємними утвореннями після оперативних втручань при РМЗ підтвердженим гістологічним методом діагностики. У 58 хворих (50 %) діагностована ліпогранульома, у 42 (36%)  – дерматофіброма, у 15 (14%) – істинний рецидив. Вік пацієнток 28-67 років. Усім хворим проводилось комплексне УЗД з використанням режимів сірої шкали, кольорового, енергетичного допплєрів, тканинної гармоніки, технології візуалізації надзвичайної високої роздільної здатності, еластографії. Дослідження проводилося на ультразвуковому сканері Mindray DC-7 з використанням мультичастотного лінійного датчика 10-12 МГц. При ультразвуковій оцінці об’ємного утворення ми враховували такі параметри: тип утворення, його форму, контури, орієнтацію (розташування) пухлини в структурі залози і м’яких тканинах грудної стінки, ехогенність, ехоструктуру, характер росту, васкуляризацію.

Результати. Істинний рецидив РМЗ в наших дослідженнях мав такі ехографічні ознаки: солідне утворення в 15 хворих (100%), округлої або близької до неї форми в 15 хворих (100%), нерівними, нечіткими контурами в 15 хворих (100%), вертикальною орієнтацією в структурі залози і м’яких тканинах грудної стінки (пухлина ніби пронизувала структурні компоненти залози) в 13 хворих (86%), низької ехогенності (гіпоехогенне утворення) в 15 хворих (100%), неоднорідної ехоструктури з наявністю мікрокальцинатів 1-3 мм у 10 хворих (67%), інфільтративним ростом (втягнення в пухлинний процес оточуючих тканин) у 12 хворих (80%), невираженою васкуляризацією (кількість кольорових сигналів від 1до 5) в 9 хворих (60%).

 Висновки. УЗД захворювань істинних рецидивів РМЗ є високоінформативним методом. Точність УЗД в наших дослідженнях склала 98,5%. Даний метод обстеження повинен використовуватись в комплексному обстеженні хворих на рівні обласного онкологічного диспансеру.