ОЦІНКА ВІДДАЛЕНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ЕНДОВАСКУЛЯРНОГО ЗАКРИТТЯ ВІДКРИТОЇ АРТЕРІАЛЬНОЇ ПРОТОКИ  ЗА ДОПОМОГОЮ ЕХОКАРДІОГРАФІЇ

Мазур О.А., Бешляга В.М., Дітківський І.О,, Черпак Б.В.

ДУ “Національний Інститут серцево-судинної хірургії ім. М. Амосова НАМН України”, Київ

Вступ. Черезшкірне закриття є розповсюдженим методом лікування хворих з відкритою артеріальною протокою (ВАП). При невеликих ВАП використовуються спіралі. Для закриття ВАП середнього та великого розмірів застосовуються окклюдери. Отримані добрі безпосередні результати, проте не було даних про віддалені результати.

Мета. Оцінка віддалених результатів черезшкірного закриття ВАП.

Матеріали та методи. З 2003 по 2013 рік закриття ВАП (діаметр 1,5-3,5 мм) спіраллю виконано 220 пацієнтам,  окклюдером – 60 пацієнтам (ВАП 3-13 мм). Середній вік хворих у першій групі склав 11,3±8,9 років (від 7 місяців до 62 років). У групі закриття окклюдером середній вік пацієнтів склав 21,4±19.1 років (від 6 місяців до 69 років). Показанням до черезшкірного закриття було наявність ВАП діаметром 1-15 мм за даними ЕхоКГ, протипоказанням – гігантська ВАП у новонароджених, комплекс Ейзенменгера, сепсис. ВАП більше 3 мм закривали окклюдером, в інших випадках – спіраллю. По стандартному протоколу установки імплантату через 5 хв. після видалення доставляючої системи, виконувалася аортографія для визначення ступеня залишкового шунтування. Через добу при ЕхоКГ оцінювалось положення імпланту та залишковий скид крові. При ширині потоку  до 2 мм шунтування класифікувалося як незначне, більше 2 мм – значне. ЕхоКГ проводилась у терміні 1, 3, 12 міс,  та щорічно.

Результати. Термін спостереження склав від 6 міс. до 10,5 р. Випадків смерті пацієнтів або розвитку важких ускладнень (міграція імпланта, формування тромбу, порушення кровопливу, інфекційного ендокардиту) не було. Після від’єднання доставляючої системи деформацій імплантату та підвищення градієнта тиску ані у нисхідній аорті, ні у стовбурі та лівій гілці легеневої артерії не було виявлено. За даними аортографії залишковий невелика шунт був у 106 (37,9%) хворих. При ЕхоКГ мінімальний потік реєструвався через добу у 93 пацієнтів (3,2 %), а через 1 місяць лише у 1 (рис 1).

Висновки. Дослідження показало, що черезшкірне закриття ВАП є безпечним та ефективним методом лікування і ЕхоКГ може бути надійним засобом оцінки якості виконання втручання при віддаленому терміні спостереження.

Рис 1. Залишковий шунт після черезшкірного закриття ВАП. C - спіраль; S – шунт.