ОСОБЛИВОСТІ УЛЬТРАЗВУКОВОЇ ДІАГНОСТИКИ КІСТ ГРУДІ НА ТЛІ ЗАПАЛЕННЯ

Аксьонова О.Г.

Донецьке обласне клінічне територіальне медичне об'єднання

            Вступ. Первісним призначенням діагностичного ультразвуку в клінічній мамології була і є диференціація рідинних та солідних новоутворень. Апріорно кісти груді, що ускладнені запаленням, вважають складними або ускладненими. Між тим, за умов гострого чи хронічного запалення виникають певні труднощі в інтерпретації провідних ультразвукових ознак рідинних новоутворень груді, що утруднює категоризацію виявлених змін за принципами ACR BI-RADS™.

            Мета даного повідомлення – аналіз власного досвіду ультразвукової діагностики (УЗД) кіст груді (КГ) на тлі запалення з урахуванням принципів ACR BI-RADS™.

            Матеріал і методи досліджень. Проаналізовано результати УЗД у 211 жінок із рідинними новоутвореннями груді на тлі запалення у віці від 19 до 86 років (середній вік 46,1±18,2 років). Використовували сучасні ехосканери із високочастотними адаптерами у B-режимі сірої шкали. За необхідності застосовували кольорове допплерівське картування, компресійну еластографію, режим Micro Pure. В усіх випадках проводили морфологічну верифікацію шляхом цито- або гістологічних досліджень після тонкоголкових та трепан-біопсій під візуальним ультразвуковим контролем, які носили як діагностичний, так і лікувальний характер.

Результати і обговорення. На відміну від типових кіст у 24 (11,4%) рідинних новоутворень груді на тлі запалення виявили неправильну форму, у 26 (12,3%) – вертикальну орієнтацію, у 48 (22,7%) – нерівний край, у 73 (34,6%) – нечітку межу, а 30 (14,2%) ущільнень були гіпоехогенними та 65 (30,8%) – неоднорідними. Інтранодулярні локуси кровотоку виявили у 5 (2,4%) випадках. Відповідно рекомендаціям ACR до категорії BI-RADS™-2 віднесли 119 (56,5%) новоутворень, до категорії BI-RADS™-3 – 88 (41,7%), до категорій BI-RADS™-4 та BI-RADS™-5 – по 2 (0,9%) новоутворення. Морфологічно рак груді виявили у 4 (1,9%) пацієнток. Отримали 2 псевдопозитивних і 2 псевдонегативних результати. Встановили, що точність діагностичного тесту – УЗД у B-режимі сірої шкали при рідинних новоутвореннях груді складає 99,5% при негативній прогностичній цінності 99,0%.

Висновки. У жінок із рідинними новоутвореннями груді на тлі запалення онкологічні процеси зустрічаються в 1,9±0,9% випадків.
Частота псевдопозитивних і псевдонегативних результатів діагностичного тесту – УЗД у B-режимі сірої шкали за умов гострого чи хронічного запалення сягає 2,0%, а їхньою провідною причиною є виникнення ультразвукових ознак, не характерних для типових кіст, як то неправильна форма, вертикальна орієнтація, нерівний край, нечітка межа та ін.
На тлі запалення усі рідинні новоутворення груді підлягають морфологічній верифікації незалежно від категорії BI-RADS™.