Допплерометричне дослідження мезентеріальних судин в експерименті

Сафанюк Л.В.2, Якименко О.Г.1, Конопліцький В.С.1Смірнова Н.М.2

1Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова

2Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня

Вступ. Патологічні зміни перистальтики кишок викликають зміни кровотоку в мезентеріальних судинах, ступінь виразності якого залежить від глибини морфологічних порушень в стінці кишки. Допплерометрія (ДПМ) верхньої та нижньої брижових артерій дозволяє діагностувати зміни кровотоку в басейні цих судин і запідозрити виникнення патології на її ранніх стадіях. Втім, літературні дані містять різні результати ДПМ досліджень як за умов норми так і патології, що свідчить про існування дослідницької похибки, яка в свою чергу призводить до хибної оцінки отриманих даних.     

Мета. Дослідження кровотоку в мезентеріальних судинах дослідних тварин. Порівняння показників швидкості кровотоку шляхом черезшкірного та інтраабдомінального допплерометричного дослідження відкритим способом.     

Матеріали і методи. Дослідження виконано на 26 безпородних собаках віком до 1-го року з дозволу локального комітету біоетики в умовах науково-експериментальної клініки університету. Застосовували переносний апарат "Esaote MyLab 25" з датчиком 5 МГ в режимі кольорового картирування (КК) та імпульсно-хвильовому (ІХ) режимі ДПМ з використанням гелю та кутом інсоніації в 45º. Натще, тварин знеболювали: тіопентал натрію 1% - 25 мг/кг, кетамін 5% - 5мг/кг, тварину фіксували в положенні на спині, виконували дослідження в режимі КК шляхом проекційного знаходження краніальної брижової артерії (КрБА) та каудальної брижової артерії (КаБА), що харчують тонку та товсту кишки у тварин. Потім в режимі ІХ ДПМ досліджували показники: пікову систолічну Vps (см/с), кінцеву діастолічну Ved (см/с), та середню Vm (см/с), швидкості кровотоку, індекс резистентності - RI, та пульсативний індекс – PI. При дослідженні кровотоку КрБА упереджено змінювали кут інсоніації до 90º і також виконували ДПМ, реєструючи показники швидкості. Виконували лапаротомію, вивчали анатомічні особливості судин брижі та кишок, виконували ті ж ДПМ дослідження з застосуванням стерильного гелю, м’яко розміщуючи трансдюссер під кутом 45º безпосередньо на судинах брижі, що харчують тонку та товсту кишки.

Результати. Основною судиною, що харчує тонку кишку у собак є КрБА, товсту кишку – КаБА.  Відповідні анатомічні аналоги у людей верхня брижова та нижня брижова артерії. Показники кровотоку в басейні КрБА при черезшкірній ДПМ за умов кута інсоніації 45º склали: Vps-21,431±0,05; Ved-11,44±0,073; Vm-14,75±0,06; RI-0,466±0,004; PI-0,0677±0,006; при зміні кута інсоніації до 90º - Vps-15,141±0,08; Ved-9,64±0,051; Vm-11,47±0,05; RI-0,362±0,008; PI-0,048±0,007 (p<0,05;t-2,059). При ДПМ відкритим способом: Vps-21,454±0,07; Ved-11,5±0,077; Vm-14,81±0,062; RI-0,462±0,003; PI-0,0669±0,007 (p>0,05; t-2,059). Показники кровотоку в басейні КаБА при черезшкірній ДПМ з кутом інсоніації 45º склали: Vps-9,012±0,122; Ved-6,04±0,06; Vm-7,03±0,062; RI-0,33±0,008; PI-0,422±0,011; ДПМ відкритим способом: Vps-9,029±0,115; Ved-6,077±0,069; Vm-7,058±0,068; RI-0,325±0,009; PI-0,417±0,015 (p>0,05; t - 2,059).

Висновки. Доплерографічні дослідження основних показників кровотоку в басейнах досліджуваних судин з кутом інсоніації 45º за результатами проведеного черезшкірного та інтраабдомінального дослідження відкритим способом свідчать про відсутність достовірної різниці між отриманими даними. В той ж час, недотримання стандартних умов ДПМ за рахунок зміни кута розташування датчика суттєво впливають на показники швидкості кровотоку та їх похідні – індекси RI та PI.