Класифікація BIRADS.  Порівняльна характеристика можливостей в  В-режимі та у поєднанні з еластографією.

Габрієль М.В., Присташ Ю.Я., Салашник О.С., Лозинська Н.В.

Львівський Національний медичний університет ім.Д.Галицького

Вступ. Рак молочної залози (РМЗ) в структурі онкологічних захворювань посідає одне з перших місць в Україні. Не дивлячись на існування багатьох ефективних засобів діагностики патології молочної залози існує проблема більш раннього її виявлення на основі введення в практику новітніх технологій. До таких методик відноситься і еластографія. Еластографія -   неінвазивний метод оцінки еластичності тканин перевагами якого є простота, інформативність, можливість прослідкувати за динамікою процесу, зручність застосування як скринінг-метод для пацієнтів із груп ризику так і при профілактичному огляді.

Мета. Визначення діагностичної цінності скринінгового ультразвукового обстеження молочних залоз  з використанням технології якісної еластографії та специфікації по системі BIRADS.

Матеріали та методи.  Для досягнення поставленої цілі було обстежена група жінок різної вікової групи (від 30 до 65 років). Критерієм відбору були пухлиноподібні утворення, які потребували додаткової диференціальної діагностики для визначення наявності злоякісності процесу. Бралося до уваги утворення яке можна було віднести до категорії  BIRADS III або IVa за ультразвуковими ознаками (бралася до уваги ехоструктура, ехогенність, контури, форма, наявність васкуляризації) Всім пацієнткам проведено ультразвукове обстеження молочних залоз із використанням технології ElastoScan на апараті SonoAce R7. Еластографічне зображення  отримувалося шляхом компресії та декомпресії з амплітудою зміщення датчика 1-2 мм,  швидкістю руху датчика 2 рази в секунду.

Результати.
•    Соноеластографія підвищує якість стандартного ультразвукового обстеження, особливо у випадках наявності об’ємного утворення  з класом BIRADS 3
•    Наявність додаткових еластографічних критеріїв  доброякісності процесу дозволяє зменшити кількість необґрунтованих пункцій і відібрати групу пацієнток для динамічного спостереження.
•    Використання еластографії дозволяє більш якісніше диферинціювати утвори невеликих розмірів (10-15мм), які були важкі для діагностики в сірій шкалі.

Висновки.  Таким чином застосування еластографії дозволяє в більшості випадків підвищити якість ультразвукового обстеження і правильно специфікувати висновок  по системі BIRADS, особливо у випадках коли утворення мають невеликі розміри, а також скоротити в часі процес діагностики та вибрати тактику лікування.