ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ FAST ПРОТОКОЛУ В УРГЕНТНІЙ ДИТЯЧІЙ ХІРУРГІІ

Садовенко О.Г., Дігтяр В.А.,Андрейченко І.І., Камінська М.О.

ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», КЗ «Дніпропетровська обласна дитяча клінічна лікарня» ДОР»

 

Вступ. Удосконалення діагностики пошкоджень внутрішніх органів у дітей з політравмою актуально для уточнення діагнозу і тактики лікування. Тільки клінічне обстеження не може виключити травматичних ушкоджень органів абдомінальної порожнини та грудної клітки. Незважаючи на низьку чутливість ультрасонографії в діагностиці ушкоджень при травмі, вона має відносно високу чутливість непрямого підтвердження ушкодження внутрішніх органів.

Мета дослідження. Обґрунтувати можливість застосування FAST протоколу (Focused Assessment with Sonography for Trauma) при пошкодженні внутрішніх органів у дітей. Ультразвуковий метод діагностики є скринінговим тестом для розподілу хворих з політравмою. Пацієнти з нестабільною гемодинамікою і позитивним FAST негайно направляються в операційну для екстреної лапаротомії.

Об’єкт та методи дослідження. Дослідження має значення особливо у хворих, які знаходяться у критичному стані, коли використання інших методів дослідження обмежене або неможливе. В ургентному відділенні КП «ДОДКЛ» ДОР» проводилося FAST дослідження у 26 дітей з травмою черевної порожнини.

Результати та їх обговорення. FAST дослідження застосовувалося у дітей з полі травмою. Незважаючи на низьку чутливість ультрасонографії в діагностиці паренхіматозних ушкоджень при травмі, вона має відносно високу чутливість та специфічність при виявленні вільної рідини в абдомінальній порожнин, як непрямого підтвердження інраабдомінальних ушкоджень.

Після завершення FAST протоколу можна провести ретельне дообстеження паренхіматозних органів після стабілізації стану хворого і тоді значні ушкодження можуть бути легко і швидко виявлені при поглибленому повторному дослідженні.

Висновок.

1.       Клінічна цінність позитивного FAST дослідження у дітей з політравмою полягає в тому, що можливо швидко ідентифікувати пацієнтів: хто потребує термінової хірургічної інтервенції при нестабільній гемодинаміці, а хто потребує негайної і більше остаточної діагностики ушкоджень  іншими методами при стабільній гемодинаміці .

2. Якщо результат FAST протоколу від'ємний у дітей з нестабільною гемодинамікою, але є клінічна підозра на внутрішню кровотечу, то після стабілізації стану пацієнта негайно приступають до комп’ютерної томографії та інших діагностичних тестів для визначення джерел ушкоджень. Якщо стан пацієнта залишається нестабільним, незважаючи на проведені інтенсивні лікувальні заходи, то пацієнт підлягає негайній лапаротомії.