УЛЬТРАЗВУКОВЕ  ВИЯВЛЕННЯ  ВИПАДКУ  РАКУ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ НА ПОЧАТКОВІЙ СТАДІЇ

Залога Н. М.

Городоцька центральна районна лікарня, Львівська область, Україна

Вступ. Рак молочної залози займає перше місце у загальній структурі злоякісних пухлин серед жінок. За попередніми даними в Україні щорічно близько 16 тис. жінок хворіє на рак молочної залози. За останні 20 років рівень захворюваності зріс майже в 1,5 рази, смертність збільшилася на 25%. Рак грудей - найпоширеніша причина смерті жінок у віковій категорії від 45 до 55 років, приблизно 4% хворих складають жінки молодші 30 років та 73% - в Україні із групи ризику ніколи не проходили спеціального обстеження. У світі захворюваність на рак молочної залози зростає на 3% щорічно, і становить близько 1 млн. виявлених випадків на рік, однак при одночасному збільшенні  кількості  хворих все більше жінок вдається врятувати.

Мета. Проаналізувати  випадок  раку молочної залози на початковій стадії, який був виявлений   методом ультразвукової діагностики.

Матеріали та методи. Пацієнтка О., 28 років, проходить ультразвукове дослідження молочних залоз вперше. Скарг немає. Шкіра не змінена. Молочні залози не болючі, симетричні. Виділень із сосків немає.Дослідження проводилося на ультразвуковому апараті Acuson Aspen у В-режимі лінійним мультичастотним датчиком 5-10 МГц із застосуванням кольорового допплерівського картування у положенні на спині, скеровуючи датчик зверху вниз за годинниковою стрілкою спершу правої, а потім лівої молочних залоз із помірною компресією тканин. Контролем була пункційна біопсія.

Результати. Під час ультразвукового обстеження у верхньолатеральному квадранті лівої молочної залози виявлено неправильної форми гіпоехогенний утвір з нечіткими нерівними контурами розміром 15 х 12 х 14 мм з ехогенною корою, що може представляти десмоплазію, інфільтрацію пухлини чи стиснення навколишніх тканин. Зв’язки Купера візуалізуються у вигляді ввігнутих ехогенних структур, втягуються в ураження, що створює викривлення архітектоніки та вказує на рівень 5 за BIRADS (утвір, дуже підозрілий щодо злоякісності).  При кольоровому допплерівському картуванні - виражений кровоплин всередині та по периферії утвору. Молочні протоки не розширені. Шкіра не потовщена. Регіонарні лімфатичні вузли не збільшені. Права молочна залоза без змін.Пацієнтка направлена у Львівський державний регіональний лікувально - діагностичний онкологічний центр, де виконано пункційну біопсію та встановлено діагноз –  інфільтративна карцинома протоки.

Висновок. Ультразвукова діагностика є високоінформативним методом дослідження для виявлення раку молочної залози на початковій стадії. У представленому випадку гарантується повне видужання 94% пацієнтів та  можливий вибір хірургічного лікування у вигляді органозберігаючої операції – секторальної резекції, на противагу радикальній мастектомії, що особливо важливо для жінки репродуктивного віку. Тому проведення санітарно-просвітницької роботи серед населення та переконання в доцільності регулярного обстеження молочних залоз є однією з форм профілактики раку молочної залози на початкової стадії. Саме рання діагностика дає змогу використовувати менш травматичні та інвалідизуючі операції заради не лише збереження фізичного та психічного здоров'я жінок, а іноді й урятування життя.