Застосування еластографії для діагностики новоутворень шийки матки

Головко Т.С., Бакай О.О.

Національний інститут рака, Київ

В зв’язку із значним ростом кількості новоутворень шийки матки є необхідним вдосконалення методів діагностики цієї патології, що обумовлює розвиток нових технологій. Перспективним вважається застосування інноваційного методу ультразвукової діагностики – еластографії, яка оцінює еластичні властивості органів та структур.

Мета роботи було дослідження можливостей нової методики еластографії для діагностики новоутворень шийки матки.

Матеріал та методи. Обстежено 87 пацієнток з патологією шийки матки. У 11 з них був виявлений цервіцит, у 14 – дисплазія, у 62 – рак шийки матки(РШМ). Контрольна група склала 10 практично здорових осіб. Вік жінок від 29 до 70 років. Всім пацієнткам проводили комплексне ультразвукове обстеження із застосуванням еластографії. УЗ- семіотика зіставлена з клінічним перебігом хвороби та даними морфологічного дослідження.

Результати. У нормі, при доброякісній патології та при початкових стадіях раку (са in situ, Іа стадия) шийка матки залишалася еластичною, а починаючи з Іб стадії РШМ реєстрували достовірне підвищення жорсткості шийки матки. Дуже висока жорсткість не зустрічалася при доброякісній патології, її виявлення було характерним для РШМ.

Результати дослідження продемонстрували ефективність еластографії для оцінки поширеності неопроцесу. При виявленні інвазії пухлини в параметрій чутливість підвищилася з 77,1 до 91,4%, специфічність з 85,1 до 96,2%, точність з 80,6 до 93,5%; на піхву з 75 до 83,3%, з 76,9 до 88,4%, з 75,8 до 85,4% відповідно; на тіло матки з 82,9 до 85,3%, з 85,7 до95,2%, з 83,8 до 88,7% відповідно.

Висновки. Застосування еластографії підвищує інформативність ультразвукового дослідження в оцінці поширенності раку шийки матки, але можливості її для виявлення ранніх стадій РШМ обмежені. На цей час еластографія перебуває в процесі розвитку і потребує подальшого вивчення.

Ключові слова: еластографія, ультразвукова діагностика, рак шийки матки