ДИФЕРЕНЦІЙНО-ДІАГНОСТИЧНІ МАРКЕРИ РАКУ ТА ДОБРОЯКІСНОЇ ГІПЕРПЛАЗІЇ ПРИ ОЦІНЦІ ОСОБЛИВОСТЕЙ КРОВОПЛИНУ В ПЕРЕДМІХУРОВІЙ ЗАЛОЗІ МЕТОДОМ КОЛЬОРОВОГО ДУПЛЕКСНОГО СКАНУВАННЯ. ДОСВІД ОНКОЛОГІЧНОЇ КЛІНІКИ

Іванов І.Ю1., Церковнюк Р.Г.1, Сміюха О.А.1, Лозович В.А.2

1 Вінницький обласний клінічний онкологічний диспансер, м. Вінниця, Україна;

2 Могилів-Подільська окружна лікарня інтенсивного лікування, м. Могилів-Подільський, Україна

Вступ. Стандартом діагностики раку передміхурової залози (РПЗ) є проведення мультифокальної трансректальної біопсії передміхурової залози під контролем ультразвукового променю з подальшим гістологічним дослідженням отриманого матеріалу. В щоденній роботі лікаря УЗД, при виявлені доброякісної гіперплазії передміхурової залози (ДГПЗ), оцінка особливостей кровоплину в передміхуровій залозі  за допомогою методу кольорового дуплексного сканування допомагає диференціювати ДГПЗ та РПЗ та визначати тактику подальшого обстеження пацієнта.

Мета. Проведення оцінки особливостей кровоплину в передміхуровій залозі за допомогою методу кольорового дуплексного сканування при ДГПЗ та РПЗ з метою виявлення закономірностей, які можуть покращити диференційну діагностику.

Матеріали та методи. Проведено обстеження 85 пацієнтів у віці від 56 до 74 років на апараті «Phillips HD 11» за допомогою ректального датчика частотою 10 МГц. Оцінювалась гемодинаміка судин передміхурової залози та особливості васкуляризації. У 17 пацієнтів (20%) верифікований РПЗ, у 68 пацієнтів (80%) – ДГПЗ. Обстеження проводилось на базі відділення ультразвукової діагностики Вінницького обласного клінічного онкологічного диспансеру.

Результати. При РПЗ визначено перевищення показників кількісних параметрів  васкуляризації в пухлинному вогнищі, ніж в периферійній зоні передміхурової залози. При РПЗ судини визначалися хаотично по всьому об’єму пухлинного вогнища, на відміну від розташування судин в основному в дорзальному відділі вогнища гіперплазії при ДГПЗ. Кількісні параметри васкуляризації пухлинного вогнища при РПЗ перевищували відповідні параметри вогнищ гіперплазії при ДГПЗ (щільність судинного сплетіння або ЩСС – у 2,14 рази). В периферійній зоні передміхурової залози ЩСС була значно нижчою (у 4,6 рази), ніж у пухлинному вогнищі. ЩСС у вогнищі гіперплазії та в периферійній зоні передміхурової залози при ДГПЗ не відрізнялася.

Висновки. Використання методу кольорового дуплексного сканування при оцінці особливостей кровоплину в передміхуровій залозі, допомагає визначити диференційно-діагностичні маркери при захворюваннях на РПЗ та ДГПЗ. При РПЗ маємо хаотичне розташування судин по всьому об’єму пухлинного вогнища, а при ДГПЗ – переважне розташування судин у дорзальному відділі вогнища гіперплазії. Використання даної методики суттєво допомагає в диференційній діагностиці захворювань простати.