ЕЛАСТОГРАФІЯ СТАТЕВОГО ЧЛЕНА

Динник О.Б., Мірошніков Я.О., Наталенко І.Л., Керусь С.В., Караєв Т.В.

МЦ “Doctor Vera”, МЦ “Інститут сімейної медицини плюс”, МЦ “EmCell”, Київ, Україна

Вступ. Еректильна дисфункція (ЕД) — це захворювання, при якому неможливо досягнення і підтримання ерекції, необхідної для здійснення статевого акту. За даними ВООЗ 10 % чоловічої популяції у віці 21-40 років скаржаться на ЕД, а в більш старшому ЕД виникає у 50 % чоловіків. Судинний фактор є одним з її основних чинників. Венооклюзивні розлади відіграють важливу роль в розвитку судинної ЕД. Тому дослідження функціонального стану білкової оболонки (БО), яка виконує функцію блокування венозного відтоку, важливе в менеджменті ЕД. Інструментальних методів для її об’єктивного і неінвазивного дослідження не  існувало дотепер. Механічна неповноцінність БО є одним з безпосередніх чинників так званої венооклюзивної консервативно інкурабельної ЕД.  

Мета.  Дослідити механічні властивості БО за допомогою зсувнохвильової еластографії/еластометрії (ЗХЕГ/ЗХЕМ).

Матеріали і методи. Дослідили пружно-еластичні властивості БО у 11 суб’єктів з нормальною ерекцією  і кавернозною гемодинамікою (контрольна група, КГ) та 9 пацієнтів з ЕД за даними Міжнародного індексу еректильної функції (МІЕФ) та фармакодопплерографії, в стані спокою та фармакологічно індукованої (10 мкг ПГ Є1) ерекції. Використали ультразвукові апарати з лінійними датчиками Aplio 500 (Toshiba, Японія) з опціями SWE Smart and Propagation mapping та Soneus P7 (Ultrasign, Україна) з опцією ЗХЕГ/ЗХЕМ.

Результати свідчать про істотне збільшення жорсткості БО за рахунок її напруження, що виникає в процесі ерекції в КГ: модуль Юнга становив  М=24,7±2,6 кПа в стані спокою проти М=134,8±4,5 кПа при ерекції праворуч. Аналогічні показники ліворуч: в стані спокою М=24,1±2,6  та в процесі ерекції М=138±2,9 кПа (р≤0,001). В той час спостерігається суттєва різниця в жорсткості БО в стані ерекції, між групами з нормальною ерекцією та з ЕД. Модуль Юнга в групі з ЕД  в стані ерекції  праворуч становив  М=58,78±9,2 кПа,  ліворуч - М=54,03±10,16 кПа з високою достовірністю (р≤0,001).

Що стосується  кавернозної тканини в КГ, то тут навпаки, при ерекції жорсткість кавернозних тканин знижується за рахунок кровонаповнення. Модуль Юнга в стані спокою М=19,7±2,2кПа проти М=11,4±1,1 кПа при ерекції праворуч; аналогічно ліворуч: в стані спокою М=18,1±1,5  кПа та при ерекції М=11,0±0,8  кПа  ( р≤0,001). Відмічено в КГ градієнт зростання жорсткості в кавернозних тілах при ерекції в напрямку від глибоких артерій до підоболонкових шарів.

Показано динамічну роль механічних властивостей БО та кавернозних тканин в забезпеченні повноцінної ерекції та перспективність ЗХЕГ як методу об’єктивної діагностики порушень БО, пов'язаних із колагенопатіями. В процесі нормальної ерекції кавернозна тканина набирається кров’ю, збільшує свій об’єм під дією артеріального тиску і БО напружується. Ця взаємодія і є механічною суттю ерекції.

Висновок: Запровадження еластографії та -метрії статевого члена з метою діагностики механічного забезпечення ерекції буде сприяти розробці високоефективних методів консервативного лікування ЕД.