ЕЛАСТОГРАФІЯ ЗСУВНОЇ ХВИЛІ В КОМПЛЕКСНІЙ ДІАГНОСТИЦІ  ВОГНИЩЕВОЇ ПАТОЛОГІЇ МОЛОЧНИХ ЗАЛОЗ

Цимбал В.О.

Український центр томотерапії, м.Кропивницький.

ВСТУП. Актуальність діагностики вогнищевої патології молочних залоз (МЗ) обумовлена значним її поширенням серед жіночого населення. За статистикою рак молочних залоз  займає перше місце в структурі онкологічної захворюваності жіночого населення України. Для вибору тактики подальшого лікування пацієнтів з вогнищевою патологією МЗ необхідно чітко диференціювати доброякісні та злоякісними новоутвореннями. Пріоритетним завданням є пошук неінвазивних методів диференційної діагностики вогнищевої патології МЗ, які дозволять зменшити кількість  невиправданих хірургічних та інвазивних діагностичних втручань.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ. Довести ефективність еластографії зсувної хвилі,  як неінвазивного методу диференційної діагностики вогнищевої патології МЗ.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ. Обстеження проводились на базі Українського центру томотерапії за допомогою ультразвукової діагностичної системи експертного класу TOSHIBA Aplio 500 Platinum з використанням мультичастотного датчика 10-14 МГц. Для покращення сірошкального відображення використовувалсь режими ApliPure+ та Precision. Оцінка жорсткості проводилась за допомогою ультразвукової зсувнохвильової еластографії (ShearWave elastography, SWE). За період з травня 2016 р. до квітня 2017 р. проведено аналіз 365 випадків виявлення вогнищевої патології МЗ у пацієнток віком від 15 до 79 років (середній вік склав  41 роки). Всі новоутворення були класифіковані за системою US BI-RADS та поділені на 4 групи.

РЕЗУЛЬТАТИ. Першу дослідну групу склали 282 пацієнтки (77,3%) з утвореннями категорій US BI-RADS 2 та US BI-RADS 3. Другу групу склали 47 пацієнток (12,9%) з утвореннями категорії US BI-RADS 4 а,b,с. Третю групу склали 31 пацієнтка (8,4 %) з утвореннями категорії US BI-RADS 5. Четверту групу склали 5 пацієнток (1,4%) з утвореннями категорії US BI-RADS 6, які раніше були морфологічно верифікованими та які отримували курс хіміотерапії. Показники жорсткості за даними SWE в першій групі коливалися в межах 9-34 кПа, в другій групі 15-120 кПа, в третій групі 55-160 кРа, в четвертій групі 25-140 кПа. Мамографічне обстеження (МГ) було проведено всім пацієнткам третьої групи та 19 пацінткам другої групи. Всі пацієнти другої та третьої групи були морфологічно (цитологічно або гістологічно) підтверджені. В другій групі за данними МГ злоякісний процес був виявлений у 3 пацієнток (6,4%), за даними SWE 12 утворень (25,5 %) мали жорсткість вище 45 кПа, з яких, за даними гістологічного дослідження злоякісними виявились 7 (58,3 %). В третій групі за даними МГ злоякісний процес був виявлений у 26 пацієнток (83,9 %), за даними ультразвукової еластографії всі утворення (100 %) мали жорсткість вище 55 кПа, та за даними гістологічного дослідження мали злоякісний характер. Всім пацієнткам четвертої групи була проведена SWE до початку проведення хіміотерапії, та під час її проведення. За даними SWE показники жорсткості утворень знижувались до 25-50 кПа. 

ВИСНОВКИ. Показники SWE мають високу чутливість та специфічність в оцінці жорсткості вогнищевої патології молочних залоз, що дозволяє використовувати SWE, як неінвазивний метод диференційної діагностики доброякісних та злоякісних утворень, дозволяє зменшити кількість біопсій та підвищити якість забору матеріалу під час їх проведення.