Інформативність ультразвукової еластографії з метою оцінки ефективності передопераційної хіміотерапії у хворих на рак молочної залози

Куба М.К., Пархоменко Я.М., Жильчук А.В.

Рівненський обласний онкодиспансер, Рівне

Вступ. Ефективність передопераційної медикаментозної терапії у хворих на рак молочної залози (РМЗ) містить суб’єктивну, об’єктивну та морфологічну складову. У повсякденній практиці основним критерієм ефекту є зменшення розмірів пухлини, однак суб’єктивний клінічний результат, який оцінюється фізикально (пальпаторно), досить часто має тенденцію до переоцінки ефективності неоад’ювантної хіміотерапії (ХТ). Об’єктивний клінічний ефект (ультразвукове дослідження – УЗД, мамографія, магнітно-резонансна терапія) надає більш достовірну інформацію щодо розмірів пухлини, кількості та розмірів патологічно змінених лімфатичних вузлів, але ступінь морфологічного регресу пухлини (патоморфозу) залишається найважливішим критерієм ефективності неоадювантного лікування, який може бути наданий клініцистам вже після проведеного хірургічного втручання. З погляду вибору оперативного лікування у разі проведення конверсії цитостатиків при неефективності терапії досить цінною є інформація про поведінку пухлинного процесу до операції. З метою підвищення інформативності продовжується пошук методів, здатних забезпечити діагностику захворювань молочної залози на якісно новому рівні. До їх переліку входять методи еластографії (ЕГ).

Мета: оцінити ефективність передопераційної ХТ у хворих на РМЗ за допомогою методу ультразвукової ЕГ до проведення оперативного лікування.

Матеріали і методи. Проведено обстеження молочних залоз у 39 хворих на РМЗ у стадії Т1-2 N0-2 М0. У всіх пацієнтів до початку лікування проведена діагностична трепан-біопсія та ультразвукова ЕГ.

Результати. Повна регресія – 7 хворих, часткова регресія  - 28, відсутність ефекту – 4 . У процесі проходження ПХТ поводили ультразвукову компресійну ЕГ. Початковий середній коефіцієнт деформації (КД) Strain ratio – 16,3 ОД. У разі позитивного клінічного ефекту КД знижувався до 50% і становив 8,7 ОД. Зниження КД до 20% відзначали за умов часткового клінічного ефекту 12 ОД. У разі відсутності клінічного ефекту КД мав лише тенденцію до зниження (менше 5%) - 15,8 ОД).

Висновки. Поєднання ЕГ з традиційним УЗД молочних залоз при проведенні передопераційної ПХТ суттєво підвищує об’єктивну оцінку її ефективності