ХІРУРГІЧНІ  АСПЕКТИ  ДОПЛЕРОГРАФІЇ  СІМ’ЯНОГО  КАНАТИКА

Прийма С.С., Прийма О.Б.

КЗ «Трускавецька міська лікарня», м. Трускавець, Україна

Вступ. Секреторне безпліддя, зумовлене порушенням кровотоку в яєчку, займає вагоме місце в андрології. Тому вивчення кровоплину основної чоловічої статевої залози – яєчка, що здійснюється по сім’яному канатику, не втрачає своєї актуальності.

Мета. Було поставлено завдання – вивчити кровоплин сім’яного канатику, через який здійснюється кровопостачання яєчка методом доплерографії при підозрінні на перекрут яєчка та при лівобічному ідіопатичному варикоцеле.

Матеріали та методи. Обстежено до операції та проведено УЗ-моніторинг в післяопераційному періоді протягом трьох місяців у 22-х хворих, котрі лікувалися в клініці за останні 9 місяців. Вік хворих становив 10 – 35 років. Стосовно нозології, спостерігали 13 хворих з перекрутом яєчка та 9 хворих – з лівобічним ідіопатичним варикоцеле ІІ – ІІІ ст. Експлуатувався УЗ-апарат Mediason-8000 з лінійним датчиком діапазоном 4 – 9 МГц. УЗ-діагностику перекруту яєчка виконували за допомогою імпульсохвильової і кольорової доплерографії. Післяопераційний моніторинг проводили на 2-й, 10-й день і через 3 місяці після операції. При ідіопатичному лівобічному варикоцеле застосовували сірошкальну і кольорову доплерографію. Визначали діаметр вен калитки стоячи, проводили пробу Вальсальви, а в післяопераційному періоді на 2-й день після операції визначали кровотік по яєчковій артерії для верифікації можливого пошкодження останньої при оперативному втручанні (операція Marmara). Післяопераційний моніторинг проводили в терміни ідентичні як при перекруті.

Результати та їх обговорення.   При перекруті яєчка у 10 хворих при УЗД відзначали повну відсутність кровоплину по судинах сім’яного канатику. У решти 3-х – артеріальний кровоплин був різко знижений з максимальною систолічною швидкістю кровоплину 3 – 5 см/сек. В післяопераційному періоді у 9-х хворих кровоплин повністю відновився і його систолічна швидкість складала 14 – 18 см/сек. У решти 4-х хворих  кровоплин до яєчкак відновився, але певна частина яєчка із-за тривалої ішемії при перекруті була не життєздатна.

У хворих на ідіопатичне варикоцеле діаметр вен калитки в стоячому положенні був 3,5 – 5,0 мм, проба Вальсальви до операції була позитивна. Після операції вени калитки зменшувалися в діаметрі і до 3-х місяців становили 2 – 2,5 мм, що є нормою. Проба Вальсальви була негативна у всіх хворих. Кровоплин по яєчковій артерії був збережений повністю. Негативна проба Вальсальви і зменшення діаметру вен калитки до нормального свідчить про досягнення ефекту хірургічного лікування.

Висновок. УЗ-діагностика і моніторинг сім’яного канатику – важлива візуалізація діагнозу при перекруті яєчка та ідіопатичному варикоцеле. При останньому УЗ-моніторинг дозволяє оцінити повноту об’єму оперативного втручання.