Покращення візуалізації товстої кишки при ультразвуковому обстеженні за допомогою симетікону

1Жайворонок М.М. 2Динник О.Б. , 3Кушнеров О.І.

1. Медичне науково-практичне об’єднання «МедБуд»,м.Київ.

2. Інститут фізіології ім.О.О.Богомольця НАН України,м.Київ.

3. Центральна районна клінічна поліклініка, м.Мінськ.

 

Вступ.  Як відомо, в багатьох випадках  надлишкове скупчення газів в шлунково-кишковому тракті значно знижуються інформативність ультразвукового дослідження.   Метеоризм (від греч. μετεωρισμός — підняття вгору, здуття) — надлишкове скупчення газів в кишечнику. При метеоризмі об’єм газу, що виводиться може досягати трьох та більше літрів. Причини підвищеного газоутворення (метеоризму) в кишечнику різноманітні. Існують три основні джерела утворення газу в кишечнику: повітря, що ковтається; гази, які утворюються в просвіті самої кишки; гази, що дифундують з крові. Газ, що накопичується в шлунково-кишковому тракті, в нормі частково всмоктується в товстій кишці та частково евакуюється.  Симетікон (Еспумізан®) - являє собою кремній органічне сполучення групи диметилполісілоксанів, має дію вітрогінних засобів (лат. сarminativum), за механізмом дії він відноситься до поверхнево активних речовин та застосовується в якості піногасника.

Мета.  Оцінити ефективність ультразвукової візуалізації відділів товстої кишки за допомогою діагностичного розчину з додаванням симетікону. 

Матеріали та методи. Нами обстежено 69 пацієнтів віком від 21 до 62 років. Дослідження проводилося на апаратах Esaote ClassC та Philips HD 11 з мультичастотними конвексними 3,5-5 МГц та лінійними датчиками 7-12 МГц, застосовували технології покращення В-зображення. Обстеження товстої кишки проводили після очистки напередодні. Використовували методику трансабдомінального обстеження товстої кишки з наповненням її діагностичним розчином. В якості діагностичного розчину використовували дистильовану воду (500 мл)  в яку додавали симетікон (Еспумізан®) (80мг). Товста кишка була поділена на зони інтересу, які є найскладнішими з точки зору візуалізації: ректосигмоїдний відділ,  селезінковий кут, печінковий кут, купол сліпої кишки. Контрольна група з 70 чоловік отримувала тільки дистильовану воду.      

Результати та їх обговорення. Добра візуалізація ректосигмоїдної зони була досягнута  у  58 (84%) пацієнтів у порівнянні з контрольною групою 31 (44%), часткова візуалізація  у 8 (12%) пацієнтів та 33 (47%) контрольної групи відповідно та не покращилася у 5 (4%) пацієнтів та 6 (9%) з контрольної групи.  Добра візуалізація селезінкового кута була досягнута  у  67 (96%) пацієнтів у порівнянні з контрольною групою 33 (47%), часткова візуалізація  у 1 (2%) пацієнта та 35 (46%) контрольної групи відповідно та не покращилася у 1 (2%) пацієнта та 2 (7%) з контрольної групи відповідно. Добра візуалізація печінкового кута була досягнута  у  68 (98%) пацієнтів у порівнянні з контрольною групою 48 (69%), часткова візуалізація  у 1 (2%) пацієнта та 20 (29%) контрольної групи відповідно та не покращилася у а 1 (2%) з контрольної групи відповідно.  Добра візуалізація купола сліпої кишки  була досягнута  у  67 (86%) пацієнтів у порівнянні з контрольною групою 60 (%), часткова візуалізація  у 2 (%) пацієнтів та 9 (%) контрольної групи відповідно та не покращилася у  1 (%) пацієнта з контрольної групи.  Вплив на зменшення повітря в товстій кишці тісно корелює з поліпшенням візуалізації у більшості пацієнтів. Всі пацієнти переносили процедури добре, без будь-яких побічних ефектів.        

Висновок. Використання симетікону (Еспумізану) є простим, небезпечним, недорогим і ефективним методом для покращення візуалізації відділів товстої кишки в амбулаторних умовах та покращує візуалізацію в порівнянні з однією водою.