ВАЖЛИВІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ЕХОГРАФІЇ ПРИ АД’ЮВАНТНІЙ ТЕРАПІЇ РАКУ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ ПРЕПАРАТОМ ТАМОКСИФЕН ДЛЯ ОЦІНКИ РИЗИКУ РОЗВИТКУ ПРОЛІФЕРАТИВНИХ ЗМІН В ЕНДОМЕТРІЇ

Іванов І.Ю.1, Лозович О.А.2, Лозович В.А.2, Шевчук В.І.1

1 Вінницький обласний клінічний онкологічний диспансер, м. Вінниця, Україна;

2 Могилів-Подільська окружна лікарня інтенсивного лікування, м. Могилів-Подільський, Україна

Вступ. У терапії гормонозалежних форм раку молочної залози у жінок з ураженими лімфатичними вузлами застосування антагоністів гормонів та аналогічних засобів призводить до ризику розвитку проліферативних змін в ендометрії, зокрема гіперплазії ендометрія, поліпозу, ендометріозу та раку ендометрію. Застосування ехографічного моніторингу стану ендометрію допомагає вчасно виявити вказані зміни, вносити корективи в терапію раку молочної залози та мінімізувати ризик розвитку раку ендометрію.

Мета. Вдосконалити алгоритм ехографічного моніторингу стану ендометрію у жінок з високим ризиком розвитку раку ендометрію при прийомі тамоксифену.

Матеріали і методи. Ехографічний моніторинг стану ендометрію проводився  у 56 пацієнток, хворих на рак молочної залози, віком від 39 до 61 року, які отримували тамоксифен. Усім пацієнткам виконувались трансвагінальні та трансабдомінальні дослідження на апараті «MyLab Seven» за допомогою мультичастотних датчиків частотою 4-9 МГц та 2-5 МГц. Дослідження виконувались щомісячно впродовж семи місяців від початку прийому тамоксифену. Проводилась біометрія тіла та шийки матки, ендометрію та яєчників. Акцентовано вивчалась структура ендометрію. Візуалізація у В-режимі доповнювалась кольоровими режимами.

Результати. З 56 пацієнток, які отримували лікування, у 17 з 4-5 місяців моніторингу, виявлялись гіперпластичні процеси в ендометрії. За результатами проведених діагностичних гістологічних досліджень було виявлено залозисто-кистозну гіперплазію та поліпоз ендометрію. Випадків раку ендометрію не було встановлено. Результати наведені в табл. 1.

Таблиця 1. Результати діагностичних гістологічних досліджень

Захворювання

Залозисто-кистозна гіперплазія

Поліпоз

Пацієнтки

11 / 64,71 %

6 / 35,29 %

Пацієнтки з гіперпластичним процесом

17 / 30,36 %

Всього пацієнток

56 / 100 %

Висновки. Проведення постійного моніторингу стану ендометрію у хворих на рак молочних залоз з метастазами в реґіонарні лімфатичні вузли, які отримують тамоксифен, є вкрай важливим фрагментом лікувально-діагностичного процесу в онкологічній клініці для запобігання ризику розвитку раку ендометрію.