ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРВЕНЦІЙНОГО УЛЬТРАЗВУКУ   У ХВОРИХ З ГОСТРОЮ ХІРУРГІЧНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ В  УМОВАХ МІСЬКОЇ ЛІКАРНІ

Варшавер  П.Л.*, Варшавер Н.Б.**

* 3 міська лікарня м Кременчук, ** Кременчуцький обласний госпіталь для ветеранів війни

 

Вступ. Із зростанням віку пацієнтів, зростає  кількість супутніх захворювань, ступінь важкості захворювань та інше. В такому разі навіть лапароскопічна операція є ризикованим для життя пацієнта втручанням. В таких випадках операцією вибору є мініінвазивне втручання під контролем УЗД.

Мета.  Дослідити ефективність, доцільність та переваги мініінвазивних втручань  у пацієнтів з гострою хірургічною патологією.

Матеріали та методи. Эхографію  виконували лінійним чи  конвексним датчиками, що працюють у реальному масштабі. Попередньо виконують місцеву анестезію, оскільки втручання болісне для пацієнта. Виконується катетерами ОСД («pig-tail» 6F, 9F, 12 F та 14F)

Результати

Назва операції (манипуляції) під УЗ контролем ( 2016)

Кількість

Результат

1.

Черезшкірна через печінкова мікрохолецисстостомія

12
(11 ЖКХ, 1 ГБкХ)

Покращення стану,
виписка-12

2.

Черезшкірне через печінкове дренування абсцесу печінки

1

Виздоровлення

3.

Черезшкірне через печінкове дренування печінкових протоків

1

Виписаний з  покращенням

4.

Черезшкірна пункція гематоми селезінки

1

регрессія гематоми

5.

Черезшкірна пункція паранефральної гематоми

1

регресія гематоми

Висновки. Таким чином можливе застосування  мініінвазивних оперативних втручань  у широкого кола хворих з гострою хірургічною патологією черевної порожнини та різними наслідками перенесених захворювань.