ЗАСТОСУВАННЯ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ УЛЬТРАЗВУКОВОЇ НАВІГАЦІЇ ПРИ ТРЕПАН-БІОПСІЯХ МОЛОЧНИХ ЗАЛОЗ. ДОСВІД ОНКОЛОГІЧНОЇ КЛІНІКИ

Іванов І.Ю.1, Клекот А.І.1, Шевчук В.І.1,Лозович О.А.2, Лозович В.А.2, Солоненко С.В.1

 1 Вінницький обласний клінічний онкологічний диспансер, м. Вінниця, Україна;

2 Могилів-Подільська окружна лікарня інтенсивного лікування, м. Могилів-Подільський, Україна

Вступ. Забір стовпчиків тканини, який проводиться під контролем ультразвукового променю з підозрілих ділянок молочної залози для проведення гістологічного дослідження, а також можливості визначення рецепторного статусу пухлини по біопсійному матеріалу, дозволяє підвищити діагностичну інформативність для правильного вибору тактики подальшого лікування.

Мета. Оцінювання ефективності методики трепан-біопсії пухлин молочних залоз під контролем ультразвуку та її вдосконалення.

Матеріали і методи. Ультразвукова навігація здійснювалась на сканері «Ultima RA» за допомогою лінійного датчика 5-10 МГц. Для біопсії використовувався пістолет з голкою товщиною 14 G та довжиною 10 см.

Проведено 38 біопсій пацієнтам, у яких за результатами мамографії та УЗД виявлені об’єкти в молочних залозах, підозрілі на злоякісні пухлини. Розміри пухлин, з яких взята трепан-біопсія – від 10 до 15 мм. При кожній трепан-біопсії отримано по два стовпчика тканини пухлини. Трепан-біопсії проводились в умовах відділення УЗД.

Результати. За результатами гістологічних досліджень отриманого матеріалу в діагностовано фіброаденоми та злоякісні новоутворення. Результати наведені в табл. 1. Після проведення оперативних втручань діагнози були підтверджені в 100 % випадків.

Таблиця 1. Результати гістологічних досліджень 

Захворювання

Рак

Фіброаденома

Пацієнти, кількість / %

36 / 94,74

2 / 5,26

Всього, кількість / %

38 / 100

Висновки. Виконання трепан-біопсії пухлин молочних залоз під контролем ультразвуку значно покращує ефективність її виконання, мінімізує ризик виникнення ускладнень та гарантує високу інформативність даної методики.