EХОКАРДІОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СУПУТНІХ ВАД СЕРЦЯ ПРИ КОРИГОВАНІЙ ТРАНСПОЗИЦІЇ МАГІСТРАЛЬНИХ АРТЕРІЙ

Стогова О.В.¹, Ханенова В.А.1, Руденко Н.М.1,2

1ДУ «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України», м.Київ
2НМАПО ім.П.Л. Шупика, м.Київ

Вступ. Вроджена коригована транспозиція магістральних артерій (КТМА), Congenitally Corrected Transposition of the Great Arteries (CCTGA) – вроджена вада серця, основною характеристикою якої є подвійна атріовентрикулярна та вентрикулоартеріальна дискордантність. Ізольована вада, без супутніх внутрішньосерцевих аномалій, зустрічається, за даними літератури в 9% випадків. Серед супутніх вад, характерних для КТМА, є дефект міжшлуночкової перегородки, стеноз або атрезія легеневої артерії, аномалії тристулкового клапана, коарктація аорти та інші.

Мета роботи: Дослідити анатомічні особливості КТМА із супутніми вадами серця за допомогою ЕХОКГ.

Методи та матеріал. За період 2003 – 2017 рр. в НПМЦДКК МОЗ України спостерігалися 90 пацієнтів з КТМА у віці від 3 міс до 69 років. Усім пацієнтам виконувалася трансторакальна ЕХОКГ в стандартних проекціях парастенально (праворуч при декстрокардії), із субкостального доступу та супрастернального.

Результати. Нормальне положення серця (situs solitus), було діагностовано 78 (86,6%) пацієнтів, дзеркальне розташування (situs inversus) – у 8 пацієнтів(8,8%), у 4 пацієнтів – невизначене положення – situs ambiguous. Лівокардія була визначена у 63 пацієнтів (70%), декстрокардія – у 23 (30%.). 63 (70%) пацієнти мали дефекти міжшлуночкової перегородки. Серед них притічні у 15 пацієнтів (16,6%), перимембранозні у 39 (43,3%), м`язові – у 6 пацієнтів (6,6%), підлегеневі – у 3 (3,3%). Стеноз легеневої артерії (клапанний або підклапанний) мали 21 (23,3%) пацієнт. Атрезія легеневої артерії І або ІІ типу була діагностована у 14 (15,5%) пацієнтів, з них один пацієнт мав множинні великі аорто-легеневі колатералі. Патологія тристулкового клапана виявлена у 20 (22,2%) пацієнтів: виражена тристулкова недостатність у 12 (13,3%), ебштейноподібна дисплазія тристулкового клапана – у 12 (13,3%), серед них у 4 пацієнтів виявлена виражена регургітація тристулкового клапана на фоні ебштейноподібної дисплазії. Коарктація аорти діагностована у 5 (5,5%) пацієнтів.

Висновки. Вроджена коригована транспозиція магістральних артерій – складна вада серця, яка у переважної більшості пацієнтів має супутні внутрішньосерцеві аномалії. Спектр супутніх вад широкий і вимагає вчасної і точної діагностики для визначення показів для проведення певного типу хірургічної корекції.