КЛІНІКО-УЛЬТРАСОНОГРАФІЧНА ДІАГНОСТИКА ХРОНІЧНИХ ТЕНОСИНОВІЇТІВ В ОБЛАСТІ КИСТІ ТА КИСТЬОВОГО СУГЛОБА

Логвиненко В.В., Білий С.І.,  Кондрашова І.А., Давлєтова Н.О., Ступакова К.О.

ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗУ», м. Дніпро

КЗ «Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І. І. Мечникова», м. Дніпро

КЗ «Дніпропетровська клінічна лікарня № 16 «ДОР», м. Дніпро

Вступ. Хронічні теносиновіїти області кисті та кистьового суглоба є поширеними ураженнями, які викликають біль, обмеження рухів та значно знижують працездатність хворих. Найбільшу поширеність захворювання мають серед жінок репродуктивного віку. Частота звернень за спеціалізованою медичною допомогою складає 12% серед усіх дегенеративно-дистрофічних захворювань кисті.

Велика кількість анатомічно значимих структур на кисті та передпліччі, неоднозначність клінічних проявів при диференціюванні хронічних теносиновіїтів та ряду інших захворювань (пухлиноподібні утворення, ганглії та їх поєднання) потребують об'єктивізації для вибору правильної тактики лікування.

На сьогодні серед сучасних методів діагностики найбільш поширеними у клінічній практиці є магнітно-резонансна томографія та ультрасонографія (УСГ), які є методами вибору променевого дослідження кисті та дозволяють уточнити клінічні дані, щодо локалізації, поширеності та вираженості патологічного процесу, наявності судинного кровообігу, а динамічна УСГ – ще й оцінити функцію суглобу та екскурсію сухожилків.

Проте велика собівартість та довготривалість магнітно-резонансної томографії, необхідність спеціальних котушок обмежують його застосування у широкій практиці.

Мета Показати можливості ультразвукової діагностики хронічних теносиновіітів кисті як об’єктивно якісного, доступного та результативного сучасного метода дослідження.

Матеріали і методи

За 2014-2017 роки на базах КЗ “Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І. І. Мечникова” та КЗ ”Міська клінічна лікарня №16” ДОР” нами обстежено та прооперовано 92 пацієнта із хронічними теносиновіїтами кисті та передпліччя, серед них у 6 пацієнтів теносиновіїт виступав проявом загального захворювання: у 3 пацієнтів – подагри, 1 пацієнта – системної склеродермії, у 2 - псоріазу.

Як окрема нозологічна одиниця, у 39 пацієнтів, діагностована та пролікована хвороба де Кервена – стеноз першого тильного каналу зап’ястка, в якому проходять сухожилок довгого абдуктора та короткого екстензора першого пальця.

УСГ проводилось на апараті Voluson 730 Pro мультичастотним датчиком 6-12 мГц.

Результати ультрасонографічного дослідження підтвердилися інтраопераційно.

Результати. Клінічними проявами теносиновіїтів були набряклість у проекції сухожилка, крепітація за ходом сухожилка або оболонок, специфічна болючість в місці прикріплення або за ходом сухожилка, біль при активному скороченні та опору.

Клінічні прояви хвороби Де Кервена: біль при рухах першим пальцем, втрата ліктьової девіації зап’ястка, заклацювання сухожилка довгого абдуктора, біль при активному розгинанні першого пальця із опором, набряклість і болісність над першим тильним каналом, позитивний тест Finkelstein.

З точки зору ультразвукової діагностики хронічні теносиновіїти можна розділити на теносиновіїти як самостійні захворювання (теносиновіїти розгиначів, теносиновіїти згиначів) та теносиновіїти, як прояв загальних захворювань (подагра, склеродермія, псоріаз та ін.). Теносиновіїти як самостійні захворювання розвиваються внаслідок черезмірного навантаження, травми чи наявності невидаленого чужерідного тіла, що ініціює асептичний характер запалення. На ультрасонограмах вони проявляються потовщенням сухожилків та їх синовіальних оболонок, незначною кількістю рідини в синовіальній піхві. Потовщене сухожилля в поперечному перетині набуває круглої форми за рахунок збільшення товщини. Хронічні теносиновіїти, як прояв системних захворювань мають свої особливості.

Так для подагричних теносиновіїтів характерне стоншення сухожиль, відкладення солей сечової кислоти, для склеродермії лізис сухожилків в місцях прикріплення до фаланг пальців.

Висновки. Теносиновіїт - поширене захворювання, що обмежує рухливу спроможність пальців кисті та кистьового суглобу,  якісно діагностується за допомогою ультрасонографічного методу

Можливості УЗД при правильній трактовці сонографічної картини дозволяють провести чіткий діференційний діагноз як серед гострого та хронічного процесу, так і розпізнати теносиновіїт, як прояв загального захворювання, що дає можливість правильно спланувати тактику лікування пацієнта. Ультрасонографічні дані при різних видах теносиновіїтів мають свої особливості та досить чітко підтверджуються інтраопераційною картиною, а отже мають входити до алгоритму досліджень при патологіях кисті.