ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ GIUS ПО УЛЬТРАЗВУКОВІЙ ДІАГНОСТИЦІ ЗАХВОРЮВАНЬ ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО ТРАКТУ

Динник О.Б.1 ,Жайворонок М.М.2,Федусенко О.А.3

  1. Медичний центр «Doctor Vera», м.Київ.
  2. Медичне науково-практичне об’єднання «МедБуд», м.Київ.
  3. Медичний центр «Доктор Лахман», Запоріжжя.

Вступ.  У жовтні 2014 року EFSUMB (European federation of societies for ultrasound in medicine and biology) сформувала  рекомендації GIUS (Gastrointestinal Ultrasound) по ультразвуковому дослідженню (УЗД)  шлунково-кишкового тракту (ШКТ) з метою стандартизації та сприяння використанню методики в клінічній практиці.  

Мета. Запропонувати впровадження в клінічну практику рекомендації GIUS для фахівців УЗД, лікарів первинної ланки та гастроентерологів, що представляють собою сучасні докази для тлумачення нормальних і патологічних соноанатомічних та фізіологічних особливостей при використанні мультипараметричного ультразвуку ШКТ.

Результати та їх обговорення. Наш досвід 15 років УЗД ШКТ та Рекомендації GIUS пропонують  унікальну можливість неінвазивно вивчити структурно-функціональний стан кишківника, включаючи кишкові функції, а також можливість оцінити спланхнічні судини, брижу, чепець та лімфатичні вузли. Для підготовлених спеціалістів GIUS має високу інформативність і повторюваність не тільки в первинній діагностиці патології але і в спостереженні за перебігом гострих та хронічних захворювань ШКТ.

Рекомендації: 1) для обстеження кишківника варто застосовувати як високочастотні, так і низькочастотні датчики; 2) при вимірюванні товщини стінки кишки необхідно використовувати датчик з частотою не менше 5 МГц; 3) кольорове доплерівське картування інформативне при оцінці патологічної васкуляризації стінки кишки; 4) УЗ еластографія може бути корисна для оцінки змін жорсткості патологічно потовщеної стінки кишки та розвитку фіброзу; 5) необхідна спеціальна підготовка фахівців в УЗД кишківника на основі знань абдомінального УЗД; 6) стандартне обстеження кишківника не потребує спеціальної підготовки; 7) вивчення спланхнічного кровотоку рекомендовано натщесерце, або не менше ніж через 6 годин після вживання їжі; 8) пероральне застосування діагностичного розчину корисне при УЗД захворювань тонкої кишки; 9) в нормі товщина стінки кишківника не перевищує 2 мм за винятком дванадцятипалої та прямої кишки; 10) товщина стінки кишківника повинна вимірюватися перпендикулярно між серозною та слизовою оболонками; 11) у верхній брижовій артерії (ВБА) слід вважати нормальними: індекс резистентності між 0,80 і 0,89, а пікову систолічну швидкість між 80 і 220 см/с; 13) трансабдомінальний ультразвук (ТАУЗ) може використовуватися для оцінки нормальна анатомії, васкуляризації, діаметру кишки, а також лімфатичних вузлів черевної порожнини та позачеревинного простору.

Висновки. Застосування рекомендацій GIUS EFSUMB для фахівців ультразвукової діагностики та лікарів гастроентерологів буде сприяти стандартизації та широкому впровадженню трансабдомінального ультразвукового дослідження шлунково-кишкового тракту в Україні.