ВАЖЛИВІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ТРЕПАН-БІОПСІЇ МОЛОЧНИХ ЗАЛОЗ ПІД КОНТРОЛЕМ УЗД. ДОСВІД СУЧАСНОГО ОНКОЛОГІЧНОГО ЦЕНТРУ

Іванов І.Ю.1, Біктіміров О.В.1, Клекот А.І.1, Шевчук В.І.1, Лозович В.А.2, Болюх Д.Б.1, Солоненко С.В.1

1 Подільський регіональний центр онкології, м. Вінниця, Україна;
2 Могилів-Подільська окружна лікарня інтенсивного лікування, м. Могилів-Подільський, Україна

Вступ. Рак молочної залози (РМЗ) згідно статистичних даних Всесвітньої організації охорони здоров’я – злоякісна пухлина, яка найчастіше діагностується у жінок. Рання діагностика РМЗ значно покращує прогноз лікування. На сучасному етапі метод ультразвукової діагностики (УЗД) суттєво допомагає у виявленні РМЗ. Можливості методу необхідно максимально адаптувати з метою гістологічної верифікації діагнозу на догоспітальному етапі.

Мета. Підтвердити важливість застосування трепан-біопсії новоутворень молочних зал з метою

гістологічної верифікації діагнозу.

Матеріали та методи. Проведено 54 трепан-біопсії під ультразвуковим контролем молочних залоз, виявлених після мамографії та УЗД ділянок, підозрілих на злоякісні. Біопсії проводились з використанням лінійного датчика з частотою 3-13 МГц на сканері «MyLab Seven» («Esaote») біопсійними голками довжиною 10 см, товщиною 14G після попередньої анестезії. Проводився двократний забір фрагментів пухлини.

Результати. Після гістологічного дослідження у 50 випадках (92,6%) отримано діагноз рак, у 4 випадках (7,4%) – фіброаденома. Результати гістології підтверджені після проведених оперативних втручань (табл. 1).

Таблиця 1. Результати гістологічних досліджень

Захворювання

Рак

Фіброаденома

Пацієнти, кількість / %

50 / 92,6

4 / 7,4

Всього, кількість / %

54 / 100


Висновки. Проведення трепан-біопсії молочних залоз під контролем УЗД з наступним гістологічним дослідженням біопсійного матеріалу дозволило на доопераційному етапі отримати 100% морфологічну верифікацію діагнозу.