ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРВЕНЦІЙНОГО УЛЬТРАЗВУКУ ДЛЯ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ ТА ВЕРИФІКАЦІІ ДІАГНОЗА ВОГНИЩЕВИХ УТВОРЕННЬ ОРГАНІВ ЧЕРЕВНОЇ ПОРОЖНИНИ ТА ЗАОЧЕРЕВИННОГО ПРОСТОРУ

Варшавер П. Л.1, Варшавер Н. Б.2

1 Чернігівський військовий госпіталь

2 КЛПЗ « Чернігівська районна лікарня»

 

ВСТУП. Сучасні методи діагностики сприяють ранньому виявленню, вчасному радикальному оперативному лікуванню та подальшому нагляду онкохворих з верифікацією ускладнень у вигляді віддалених метастатичних уражень (МТУ) або рецидивів пухлин. Але в деяких випадках сучасні методи неінвазивної діагностики (МРТ або КТ з контрастуванням, УЗ та ін.) не в змозі забезпечити чітку диференціальну діагностику вогнищевих утворень (ВУ) печінки або заочеревинного простору. Виникає питання диференціювання між злоякісними та доброякісними новоутвореннями, або метастатичним ураженням органа та виявленою первинною пухлиною у хворих, які знаходяться на диспансерному обліку у онколога. Лікувальна тактика, яка буде застосовуватись в таких випадках, може кардинально відрізнятись. Саме тому в рекомендаціях ВООЗ при виявленні ВУ однією із основних діагностичних маніпуляцій є біопсія з гістологічною верифікацією. В таких випадках операцією вибору може бути мініінвазивне втручання під контролем УЗД.

МЕТА. Дослідити ефективність, доцільність та переваги мініінвазивних втручань під контролем УЗД у пацієнтів з вогнищевими утвореннями внутрішніх органів.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ. Эхонавігацію виконували лінійним чи конвексним датчиками. Біопсію ВУ проводили голками гільйотинного типу діаметром 12-16 G, довжиною 150-200 мм, в залежності від органа-мішені та розміру пухлини. Оскільки мініінвазивне втручання болісне для пацієнта, попередньо виконували місцеву анестезію та НПЗЗ. Абсолютних протипоказань (неконтрольованої коагулопатії, відсутності УЗ візуалізації, наявності порожнистих органів по ходу траси голки) у жодного пацієнта на було. Пацієнтам перед маніпуляцією внутрішньом’язово вводилось 500 мг етамзилата натрія та впродовж доби після втручання 500 мг етамзилата натрія 3 р\добу. УЗ контроль після втручання виконувався через 1, 3 та 12 годин після виконання біопсії. Біоптату проводилось гістологічне дослідження.

РЕЗУЛЬТАТИ. Впродовж 2017 року під контролем УЗД було виконано 51 трепан-біопсій:  16 ВУ печінки (2 випадки вогнищевого гепатоза, 2 – гепатоцелюлярного рака, 14 – МТУ), 8 ВУ підшлункової залози (7 – аденокарцинома, 1 – клітини дисплазії епітелія, в подальшому виставлений діагноз кістома ПЗ), 10 ВУ заочеревинного простору (2 рака наднирника, 1 рак лівої нирки, 2 саркоми заочеревинного простору та 5 МТУ ЛВ), 2 ВУ плеври (1 мезотеліома, 1 саркома плеври), 5 трепан-біопсій м’яких тканин. Жодних ускладнень після виконання біопсій не було.

ВИСНОВКИ. Таким чином, застосування мініінвазивних біопсійних втручань з УЗ асистенцією з подальшим гістологічним дослідженням є основною процедурою для верифікації діагнозу у хворих з вогнищевими ураженнями внутрішніх органів. Вчасна верифікація вогнищевих утворень дозволяє обирати оптимальний метод лікування пацієнтів.