ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРВЕНЦІЙНОГО УЛЬТРАЗВУКУ У ХВОРИХ З ГОСТРОЮ ХІРУРГІЧНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ

Варшавер П. Л. 1, Варшавер Н. Б. 2

1 Чернігівський військовий госпіталь

2 КЛПЗ « Чернігівська районна лікарня»

ВСТУП. Із зростанням віку пацієнтів збільшується кількість супутніх захворювань, їх важкість та ін. В разі госпіталізації в хірургічний стаціонар хворого з важкою супутньою патологією (серцева або дихальна недостатність, наслідки порушень мозкового кровобобігу та ін.), важко визначити оптимальну тактику лікування. Навіть лапароскопічна операція в таких випадках є ризикованим для життя пацієнта втручанням. Таким хворим операцією вибору може стати мініінвазивне оперативне втручання під контролем УЗД.

МЕТА. Дослідити ефективність, доцільність та переваги мініінвазивних оперативних втручань під контролем УЗД у пацієнтів з гострою хірургічною патологією.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ. Эхонавігацію виконували лінійним або конвексним датчиками. Оперативне втручання проводилось під місцевою анестезією, в якості премедикації використовували ін’єкційно НПЗЗ. Дренування виконували катетерами ОСД («pig-tail» 6F, 9F, 12 F та 14F).

РЕЗУЛЬТАТИ. Впродовж 2017 року було виконано 21 дренуюче оперативне втручання з УЗ асистенцією. Абсолютних протипоказань (неконтрольованої коагулопатії та відсутності УЗ візуалізації) у жодного пацієнта не було. Всі пацієнти отримували антибіотикопрофілактику перед втручанням, а пацієнти з гнійними ураженнями (12) додатково антибіотикотерапію протягом 3 – 7 діб після.

Черезшкірна черезпечінкова мікрохолецистостомія виконана у 12 пацієнтів (8 з приводу ЖКХ, 1 – гострого безкам’яного холецистита, 3 – механічної жовтяниці не калькульозної етіології). Двох з них було прооперовано в зоні АТО, на базі ЦРЛ м. Попасна. Були виписані з покращенням стану 11 пацієнтів, один хворий для подальшого лукування був переведений в відділення торакоабдомінальної хірургії м. Харків.

Черезшкірне черезпечінкове дренування печінкових протоків було виконано 2 пацієнтам. Виписаний з покращенням – 1 пацієнт. Лапаротомія та накладання холедоходуоденоанастомоза по Юрашу виконана 1 хворій. Післяопераційний період проходив без ускладнень, хвора була виписана із відділення на 10 добу після лапаротомії.

Черезшкірне дренуваня кісти печінки великих розмірів було виконано 3 пацієнтам, всі були виписані на 4 добу без ускладнень.

Крім того, виконані по одному -  черезшкірне черезпечінкове дренування абсцесу печінки, пункція гематоми селезінки, пункція паранефральної гематоми, дренування псевдокісти підшлункової залози з нагноєнням. Всі хворі були виписані з покращенням.

Всім пацієнтам протягом години після закінчення оперативного втручання виконувався УЗ контроль ділянки втручання для раннього виявлення післяопераційних ускладнень, таких як кровотеча або підтікання вмісту в черевну порожнину, гематома дренажного каналу. Контрольне періопераційне УЗ дослідження виконували одразу після втручання, через 1, 3 та, при необхідності, через 6 годин після операції.

Ускладнення виникло у 1 пацієнтки з механічною жовтяницею – кровотеча в черевну порожнину (до 150 мл протягом 1 години ). Завдяки ранньому післяопераційному УЗ контролю ускладнення було виявлено до клінічних проявів масивної крововтрати, у цієї хворої виконана екстрена лапаротомія, видалений дренаж, накладений біліодигестивний анастомоз, виписана на 10 добу. Летальних випадків після втручаннь не було.

ВИСНОВКИ. Таким чином, застосування мініінвазивних оперативних втручань з УЗ асистенцією можливе у широкого кола хворих з гострою хірургічною патологією черевної порожнини та різними наслідками перенесених захворювань. Найчастіше ця методика використовується у хворих на гострий холецистит(55% за нашими спостереженнями). Особливу увагу до переваги цього метода, в порівнянні з традиційними хірургічними методами, привертає можливість його використання в умовах перебування хворих в зоні проведення АТО, при неможливості транспортувати хворого до спеціалізованих медичних закладів за важкістю стану. Враховуючи наш досвід застосування УЗ в практиці хірургічного стаціонару, вважаємо доцільним рекомендувати співпрацю лікарів УЗ діагностики з лікарями хірургами в лікуванні пацієнтів з гострою хірургічною патологією, а лікарям-хірургам отримувати досвід в УЗ діагностіці для застосування в повсякденній роботі.