ПРЕНАТАЛЬНА ДІАГНОСТИКА СУДИННОГО КІЛЬЦЯ ПОЄДНАНОГО З ІНШИМИ ВРОДЖЕНИМИ ВАДАМИ СЕРЦЯ

Павлова А.О.1, Куркевич А.К.1, Руденко Н.М.1,2, Ялинська Т.А. 1,2, Таммо Раад1 , Ємець Р.М. 1.

1 ДУ «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України», Київ
2 Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, Київ

Вступ. Судинні кільця (СК) – це рідкісні вроджені аномалії дуги аорти (ДА), які є причиною стиснення трахеї та стравоходу і можуть викликати дихальні розлади та порушення ковтання.

Мета. Проведення аналізу результатів пренатальної діагностики СК, частоти поєднання їх з іншими вродженими вадами серця (ВВС) та особливостей перинатальної тактики.

Матеріали. З 2004 по 2017 р.р. було проведено 7740 первинних експертних фетальних ехокардіографій (ЕхоКГ), під час яких проводилась ретельна оцінка всіх структур серця та магістральних судин, яка дозволяла з високою точністю діагностувати ВВС, в тому числі і СК.

Результати. З усіх проведених ЕхоКГ плода у 70 (0,9%) випадках було встановлено діагноз СК, з яких у 52 (74,3%) випадках СК було ізольованим, у 18 (25,7%) поєднаним з

іншими ВВС. У 62 (88,6%) випадках було запідозрено правосторонню дугу аорти з лівосторонньою артеріальною протокою та аберантною лівою підключичною артерією (ПрДА, ЛАП, АЛПА), з яких у 49 випадках СК було ізольованим, у 13 – поєднаним з іншими ВВС (1 – обернене розташування внутрішніх органів, декстрокардія, дефект міжшлуночкової перегородки, 1 – транспозиція великих артерій з множинними дефектами міжшлуночкової перегородки, 1 – тетрада Фалло, 1 – корегована транспозиція великих артерій з дефектом міжшлуночкової перегородки та атрезією легеневої артерії, 7 – дефектів міжшлуночкової перегородки, 1 – дефект міжшлуночкової перегородки з додатковою лівою верхньою порожнистою веною, що дренується у коронарний синус, 1 – додаткова ліва верхня порожниста вена, що дренується у коронарний синус). У 8 (11,4%) випадках було діагностовано подвійну дугу аорти (ПДА), яка у 6 плодів була ізольованою, у 2 – поєднаною з іншими ВВС (1 – дефект міжшлуночкової перегородки, 1 –додаткова ліва верхня порожниста вена, що дренується у коронарний синус). Залежно від поєднаної ВВС визначалась перинатальна тактика. Для підтвердження діагнозу після народження використовували метод трансторакальної ЕхоКГ та комп’ютерної томографії (КТ).

Висновки. Під час пренатальної ЕхоКГ можна ефективно діагностувати СК та інші ВВС і залежно від особливостей діагнозу визначати оптимальну перинатальну тактику.