Моніторінг дуплексного сканування ендотеліальної функції у хворих на счв

Вернигородська М.В., Шевчук С.В.

м.Вінниця, Український державний НДІ реабілітації інвалідів

 

Вступ

Як відомо, ендотеліальна функція відіграє важливу роль в регуляції судинного тонусу, агрегації тромбоцитів, тромболізіса та інших процесів, які впливають на серцево-судинний ризик.

Метою дослідження стало виявлення ендотеліальної дисфункції у хворих на системний червоний вовчак (СЧВ) в залежності від часу доби.

Матеріали та методи

Методом кольорового дуплексного сканування на апараті SONOACE 6000 СТМ фірми Medison досліджували ендотеліальну функцію за методикою D.Сelermajer та співавторів (1992 р.) у 58 хворих СЧВ.

Дослідження починали після 10-хвилинного перебування пацієнта в горизонтальному положенні. Для виявлення вираженості ендотеліальної дисфункції вимірювали діаметр плечової артерії (ПА) в повздовжньому розрізі на 2 - 15 см вище ліктьового згину до і після проби з реактивною гіперемією через 30 та 90 секунд, для цього накладали манжету сфігмоманометра та накачували її до тиску на 50 мм.рт.ст. більше за систолічний АТ. Тривалість фази оклюзії складала 5 хвилин. Крім цього оцінювали пікову систолічну (Vs) і діастолічну (Vd) швидкості, їх співвідношення (S/D), середню швидкість (Vmean), індекс резистентності (RI) та пульсаційний індекс (PI). Нормальною реакцією ПА вважали її дилятацію на фоні реактивної гіперемії на 10% і більше від початкового діаметру, менші показники або вазоконстрикцію розцінювали як патологію.

Результаты

Показники потік-залежної вазодилятації a.brachialis порівнювали в залежності від часу доби: вранці (6 - 7 годин), в обід (11 - 12 годин) та ввечері (20 - 21 година). З'ясувалось, що найбільш виражені зміни ендотеліальної функції у хворих на СЧВ у вигляді зниження потік - та ендотелій залежної вазодилятації відмічались в ранковий час (6,49±0,51%). В середині дня намічалась тенденція до відновлення (8,67±0,81%), а ввечері складала 7,21±0,75%.

Висновки

Отримані результати свідчать, що зміни функції ендотелію у хворих на СЧВ неоднозначні. Подальші дослідження в цьому напрямку дозволять попереджувати важкі ускладнення з боку серцево-судинної системи, які за даними літератури виникають частіше вранці.