Роль 3d-angio у діагностиці захворювань передміхурової залози

Кориченський О.М.

м.Київ, МНПО "Медбуд"

 

Вступ

Допплерівські режими дозволяють вивчити кровоток в передміхуровій залозі (ПМЗ) для діагностики та диференційної діагностики захвоювань органу. Методика 3D-angio дає можливість оцінити ангіоархітектоніку (ААТ) ПМЗ.

Метою дослідження була спроба виявити критерії специфічних змін в ААТ, що характерні для запальних та гиперпластичних захворювань ПМЗ.

Матеріали та методи

Під час трансректального дослідження ПМЗ ендокавітальним датчиком С5-9 на апараті ATL HDI5000 (Philips MS) виконували тривимірну реконструкцію кровотоку в режимі 3D-angio. Обстежено 450 пацієнтів віком від 18 до 86 років, що звернулися за обстеженням, з різною патологією та нормальною ехоструктурою ПМЗ. До уваги брали інтенсивність заповнення паттерну, симетричність розподілу сигналів, лінійність ходу судин. Верифікація діагнозів була за даними додаткових обстежень в урологічних клиніках та проспективно (в разі вузлових змін з підозрою на рак ПМЗ).

Результати та обговорення

Якість отриманих 3D зображень прямо залежить від розмірів ПМЗ, що можно пояснити швидким затуханням високочастотного ультразвуку. Більша інтенсивність кровотоку є в параутральних та парадуктурних відділах ПМЗ. Переферійна зона має менший щабель заповнення ехосигналами від судин. Нормальна ехоструктура ПМЗ, гострий та хронічний простатити без формування абсцесів мають практично однаковий характер ААТ, яка при різній інтенсивності заповнення паттерну мала симетричний розподіл та прямий хід судин. Винятком є калькульозний простатит, де судини мали зміщення від лінійного ходу, але дати точну характеристику ААТ в таких випадках не можливо із-за значних артефактів від кальцифікатів. Для ААТ при доброякісних та злоякісних вузлових змінах характерним є асиметрія заповнення паттерну. Інтенсивність та кількість сигналів більша, ніж при хронічних запальних процесах та нормальної ПМЗ. Якщо вузли мали інтранодальний кровоток, то звивистий хід судин був більш характерний для злоякісних утворів.

Висновки

Отримані результати показують, що використання режиму 3D-angio для визначення ААТ має цінність для аналізу вузлових змін ПМЗ, особливо, для диференційної діагностики злоякісних утворів.