Ультразвукова діагностика незрілої (набрякової) форми катаракти, як однієї з причин гострого приступу глаукоми

Лендяк А.В., Федин Г.М.

м. Луцьк, Україна, Луцька міська клінічна лікарня

 

Вступ

Метою нашого дослідження була діагностика незрілої (набрякової) форми катаракти, котра, в свою чергу, викликає гострий приступ глаукоми. Помутніння кришталика різного ступеня вираженності зустрічається у 60-90% людей віком від 50 років. Будь-яке зниження прозорості кришталика - часткове або тотальне - називається катарактою. Остання може бути кортикальною (корковою, сірою, м'якою), ядерною і змішаною. Частіше зустрічається (84-86%) кортикальна катаракта. Сам розвиток патологічного процесу в кришталику пов'язаний з віковими змінами в судинному тракті, котрі ведуть до порушення регуляції його гідро- і гемодинаміки і хімічного складу внутрішньоочної рідини і, відповідно, обмінних процесів в безсудинних оптичних середовищах. Клінічно процес прогресування вікової катаракти вкладається в чотири стадії: початкову, незрілу, зрілу і перезрілу. Нас цікавила стадія незрілої або набрякової катаракти. В цій стадії кришталик продовжує затримувати рідину і збільшуватися в об'ємі, в зв'язку

з чим зменшується глибина і звужується профіль кута передньої камери, що може призвести до офтальмогіпертензії.

Офтальмогіпертензія або глаукома - це група хронічних захворювань ока, при яких основним симптомом є підвищення внутрішньоочного тиску, а результатом - атрофія зорового нерва.

Глаукома, викликана розвитком катаракти, зустрічається дуже рідко (0,03-0,06%), тому відсутня налаштованість на дану патологію. При виникненні гострого приступу глаукоми невчасно діагностована і не пролікована патологія призводить до сліпоти протягом 24 год.

Матеріали та методи

Дослідження проводилося на ультразвуковому апараті HDI-4000 (Philips). Було обстежено 294 пацієнти з катарактою і завданням дослідження було виявлення набрякової форми катаракти і, як ускладнення її, - офтальмогіпертензії.

Результати

При різних формах катаракти різноманітна ультразвукова картина. При набряковій формі відмічається потовщення кришталика більше 4мм, поява субкапсулярних вакуолей в передніх ділянках кришталика, підвищення ехогенності і хмароподібний внутрішній вміст. Нами виявлено 2 пацієнти, у яких дана симптоматика супроводжувалася підвищенням очного тиску; з них один був прооперований протягом 16 годин.

Висновки

Слід відмітити, що в алгоритмах обстеження хворих при катаракті, а також при гострому приступі глаукоми відсутня ультразвукова методика обстеження очей. Даний метод дозволяє отримати об'єктивну картину структури кришталика і при перенесенні зображення на один з носіїв інформації може бути елементом доказової медицини. Простота методики, відсутність протипоказів до обстеження, швидкість отримання інформації і її аналізу дозволяють використати методику для діагностування набрякової форми катаракти і попередити можливі ускладнення даної патології.