Визначення інформативності показників сучасних ультразвукових сканерів для оцінки гомеостатичного діапазону реакцій церебральної гемодинаміки

Волянський О.М., Кшановський Е.С., Латко К.М.

Ірпінь, Україна, Ірпінський військовий госпіталь

 

Вступ

Сучасні ультразвукові діагностичні системи здатні визначати значну кількість показників церебральної гемодинаміки. Серед них найбільш поширеними є пікова систолічна, кінцева діастолічна, усереднена за часом максимальна швидкості кровотоку, пульсативний індекс та ін. Однак для визначення гомеостатичного діапазону реакцій мозкових артерій необхідно вибрати один найбільш інформативний показник.

Матеріали та методи

З цією метою було обстежено 30 практично здорових добровольців у віці 26-43 років. Гемодинаміка в середній мозковій артерії досліджувалась за допомогою ультразвукового сканера LOGIQ-500MD (GE MS, США). Для визначення гомеостатичного діапазону реакцій інтракраніальної артерії застосовувались функціональні гіпер- та гіпокапнічні навантаження.

Результаты

Результати досліджень показали різну динаміку окремих показників мозкового кровотоку при функціональних тестах. Так при гіпервентиляції (проба з гіпокапнією), в результаті спазмування артерій відбувалось сповільнення швидкості кровотоку. При цьому в більшій мірі сповільнювалась кінцева діастолічна швидкість кровотоку, в порівнянні з піковою систолічною швидкістю. Різна динаміка вказаних швидкостей приводила також до більш значного зменшення величини усередненої за часом максимальної швидкості кровотоку, в порівнянні з піковою систолічною швидкістю. Коефіцієнт реактивності при гіпокапнічній пробі, розрахований з застосуванням усередненої за часом максимальної швидкості кровотоку рівнявся 0,66±0,05, а за даними динаміки пікової систолічної швидкості 0,89±0,06 (Р<0.05). Це свідчить про те, що показник усередненої за часом максимальної швидкості кровотоку при функціональному навантаженні з гіпервентиляцією є найбільш інформативним. Тому для визначення гомеостатичного діапазону

реакцій церебральних артерій доцільно використовувати показник усередненої за часом максимальної швидкості кровотоку, який інтегрально віддзеркалює динаміку всіх складових допплерівського спектру.