Значення ехокардіографічного обстеження немовлят з внутрішньоутробною гіпоксією і асфіксією, народжених від матерів з ендокринною патологією

Головченко О.В.

м.Київ, Інститут педіатрії, акушерства та гінекології АМН України

 

Вступ

Гіпоксичне ураження серцево-судинної системи новонароджених, які перенесли перинатальну гіпоксію є нагальною проблемою педіатрії. Рівень і ступінь ураження серцево-судинної системи будуть неоднакові і будуть залежати від ступеню гіпоксії та важкості екстрагенітальної патології матері. Проявами гіпоксичних уражень у новонароджених може бути транзиторна легенева гіпертензія, персистенція фетальних коммунікацій, гіпертрофія міокарду з порушенням серцевого ритму і провідності.

Матеріали та методи

Було обстежено 267 вагітних жінок з патологією ендокринної системи (цукровій діабет, захворювання щитовидної залози) у 2-3 триместрі вагітності. Контрольну групу складали 50 практично здорових вагітних. Всім вагітним було проведено УЗ та допплерометрічне дослідження матково-плацентарного та плодового кровообігу.

Результати

У 187 (70,8%) вагітних основної групи виявлені допплерометричні ознаки внутрішньоутробної гіпоксії. У контрольній групі внутрішньоутробна гіпоксія діагностована у 7(14%) жінок. Вагітні, які мали ознаки внутрішньоутробної гіпоксії були виділені у групу ризику.

Під час пологів 53(19,85) новонароджених основної групи перенесли гостру асфіксію. У контрольній групі гостру асфіксію перенесли 5(10%) новонароджених.

У першу та п'яту добу життя всім новонародженим була проведена ехокардіографія з допплерометрією за стандартним протоколом.

В результаті обстеження в обох групах було виділено новонароджених, що перенесли лише внутрішньоутробну гіпоксію, лише гостру асфіксію під час пологів, внутрішньоутробну гіпоксію і гостру асфіксію під час пологів та групу практично здорових новонароджених.

Висновки

  1. В результаті проведеної роботи була показана доцільність УЗ моніторингу кровообігу у системі "мати - плацента - плід" всіх вагітних з екстрагенітальною патологією для визначення групи ризику по гіпоксичним ускладненням у новонароджених.
  2. Доведена доцільність ехокардіографії новонароджених у першу добу життя для визначення подальшої тактики лікування наслідків асфіксії.
  3. Визначені терміни для динамічного спостереження з проведенням ехокардіографії немовлятам, народженим від матерів з ендокринними захворюваннями.