ОДНОЧАСНЕ ПРЕНАТАЛЬНЕ ВИЯВЛЕННЯ ГІДРОЦЕФАЛІЇ У ОБОХ ПЛОДІВ ДВІЙНІ У ДРУГОМУ ТРИМЕСТРІ ВАГІТНОСТІ (КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК)

Мухомор О.І., Бубнов Р.В.

Київ, Україна, Клінічна лікарня «Феофанія» Державного управління справами, Відділення ультразвукової діагностики


Вступ. Описано випадок одночасного виявлення гідроцефалії у плодів двійні.

За даними світових періодичних видань, випадки одночасного виявлення гідроцефалії у обох двійнят є вкрай рідкими. Нами знайдено кілька публікацій на дану тему.


Матеріали і методи (опис клінічного випадку). При скринінговій соногорафії 26-річної вагітної жінки, вагітність перша, в порожині макти виявлено два плоди.

Один плід (А) чоловічої статі розташований зліва у головному передлежанні, серцебиття ритмічне, 148 ударів за хв. Біпарієтальний розмір 58 мм, довжина стегна 32 мм, середній діаметр живота 45 мм. Бокові шлуночки розширені до 25 справа, 22 мм зліва. Тканина головного мозку майже не визначається. В шлуночках візуалізуютсья судинні сплетення з наявним кровоплину при доплерографії.

Другий плід (В) чоловічої статі розташований справа в тазовому передлежанні на момент огляду, серцебиття ритмічне, 146 ударів за хв. Біпарієтальний розмір 54 мм, довжина стегна 32 мм, середній діаметр живота 52 мм. Бокові шлуночки розширені до 24 справа, 25 мм зліва. Тканина головного мозку майже не визначається. В шлуночках візуалізуютсья судинні сплетення з наявним кровоплину при доплерографії. Інших аномалій не виявлено.

Плацента розташована по задній стінці, 0 супеню зрілості, структура її без особливостей.

Амніотична перетинка визначається. Помірне багатовіддя обох амніотичних порожнин.

Висновок УЗД. Вагітність монохоріальною, біамніотичною двійнею у терміні 20-21 тиждень. Виражена гідроцефалія з тотальним ураженням тканини гловного мозку у обох плодів.

При ультразвуковому дослідженні в ранньому терміні не було виявлено типових ознак дизембріогенезу.

Не проводилось генетичне та інші додаткові дослідження через вираженість гідроцефалії у обох плодів та безальтернативність акушерської тактики.

Враховуючи майже тотальну відсутність тканини головного мозку рекомендовано переривання вагітності. Було викликано штучні пологи.


Результати та їх обговорення. Враховуючи рідкість одночасного пренатального виявлення гідроцефалії у плодів, мізерну кількість публікацій на дану тему, кожне повідомлення є досить важливим.

Багатоплідна вагітність пов'язана з достовірно частішими ускладненнями вагітності як виникнення хромосомних аномалій, асиметрія трофіки плодів, що призводить до вищої перинатальної захворюваності та смертності плодів двійні, передчасних пологів, прееклампсії, затримки розвитку плода та неонатальної смерті. Гідроцефалія та інші структурні порушення кожного з плодів достовірно частіше зустрічаються при двійні, повідомляється про виявлення гідроцефалії у плодів як монозиготних, так і дизиготних двійнь, причому при монозиготних двійнях схильність до прояву гідроцефалії може реалізовуватись лише в одного плода.

Це підтверджує висловлювану думку про гететичну підставу для виникнення гідроцефалії, яка реалізуєтся за дії зовнішніх факторів, причому багатоплідна вагітність (як при монозиготних так і дизиготних двійнях), за літературними даними, може вважатися фактором ризику виникнення вроджених аномалій розвитку, в тому числі гідроцефалії.

В описаному випадку не можна виключати внутрішньоутробне інфікування або дію тератогенних факторів на фоні вірогідної генетичної патології.

Чоловіча стать є додатковим фактором загального акушерського ризику як при одно- так і багатоплідній вагітності. Повідомляється, що чоловіча стать при двійні пов’язана з більшим ризиком передчасних пологів. Висловлена думка про можливість впливу на виникнення гідроцефалії генетичного фактору, зв’язаного з Х-хромосомою, що викликає частіше ураження плодів чоловічої статі. У представленому випадку плоди чоловічої статі.

Враховуючи вищенаведене, можна підсумувати наступне:

· гідроцефалія у плода є мультифакторною патологією, що виникає на основі генетичної схильності після дії пускового фактору;

· багатопліддя може вважатися фактором ризику вагітності;

· акушерська тактика має визначатися ступенем ураження ЦНС та життєздатністю плода.


Висновок. Слід проводити якісний пренатальний скринінг в усіх термінах вагітності, бути пильними при діагностиці пренатальної патології, особливо при багатоплідді. Представлений випадок є унікальним за своєю рідкістю.