ТРИВАЛИЙ ОГЛЯД - ШЛЯХ ДО ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Шило В.Т., Шуляренко В.А., Парацій З.З.,Ніщименко О.М.,Коротун В.О.

Київ, Україна, КЗОЗ „Київська обласна клінічна лікарня”, НМАПО


Вступ. Підвищення рівня кваліфікації лікарів ультразвукової діагностики {УЗД} залежить від кількості прочитаної літератури та її осмислення. Необхідно навчитись розпізнавати патологічні ультразвукові ( УЗ ) симптоми. Суттєве значення мають природні здібності лікаря, а також здатність його очей розпізнавати відтінки сірої шкали та кольорову гамму УЗ зображення. Тренуючим фактором росту професійного рівня лікаря є складність патології у обстежуваних хворих.


Мета обстеження. Вивчити рівень професійної здатності лікарів різних категорій та з’ясувати як це пов’язано з тривалістю УЗД.


Матеріал та методи. Проаналізована тривалісь огляду лікарями 0-вищої категорій хворих, що поступали в приймальне відділення КОКЛ за період 2000-2006 рр. Перед лікарями УЗД стоїть завдання достовірної передоперційної діагностики, а також розпізнавання післяопераційних ускладнень та з’ясування ефективності дренування їх. Огляд здійснювався на УЗ апаратах АЛОКА- 500, 630 та Unison - 400. Хронометраж оглядів проведений згідно записів в журналах чергових лікарів.


Результати. Хворим, які були доставлені каретами швидкої допомоги, попередня підготовка перед УЗ обстеженням не проводилась. Наявність гострої хірургічної патології часто супроводжується ознаками метеоризму. Для зменшення цих проявів призначався еспумізан по 2 таб. на етапі загального клінічного обстеження в приймальному відділенні. Еспумізан на протязі години сприяв зменшенню вираженості пневматизації шлунку та частково метеоризму кишковика в порівнянні з контрольною групою.Для лікарів з меншим стажем роботи при огляді хворих з гострою хірургічною патологією та травматичними ушкодженнями, наявність метеоризму різко обмежує детальний огляд печінки і, особливо, підшлункової залози. При цьому подовжується загальна тривалість огляду. Витрата часу на огляд печінки лікарями 0-2 категорії пролонгується на 5-7 хвилин.Для отримання більш повної УЗ інформації огляд лікарями першої та вищої категорій здійснювався при переміні положення тіла хворого, зміні напрямку сканування та використанні різних функціональних способів. Візуалізація жовчного міхура та холедоха лікарями 0-2 категоріїі була недостатньою. Кількість неоглянутих жовчних міхурів була мінімальною у лікарів першої та вищої категорій. У хворих з гострим калькульозним холециститом та гострим панкреатитом із-за стазу шлунку та пневматизації кишковика холедох був оглянутий лікарями 0-2 категорії в 35-40% , першої категорії – в 65-70% і наближався до 93 % спостережень у лікарів вищої категорії. В цілому відсоток оглянутої підшлункової залози знаходиться в прямій залежності від пролонгації на 5-6 хвилин огляду її всіма лікарями . У лікарів з першою і вищою категоріями загальний огляд підшлункової залози доповнювався оглядом парапанкреатичного простору, сальникової сумки, заочеревенного простору. Результативний пошук деструктивних змін в підшлунковій залозі пов’язаний зі збільшенням загальної тривалості огляду лікарями всіх категорій. У лікарів першої та вищої категорій отримана УЗ інформація була більш поглибленою: виявлялись зони деструкції та випоту в сальникову сумку. В окремих випадках вдавалось діагностувати міжорганні нориці та порушення цілостності стінки шлунку чи ДПК з виявленням перфорації в ділянці ушкодження і анехогенної доріжки біля неї. Отримані високоспецифічні УЗ-ознаки підтверджувались при ендоскопічному та рентгенологічному обстеженнях. Лікарям першої та вищої категорії більш тривале УЗД сприяє уточненню характеру непрохідності кишковика та локалізації пухлини. Наявність рідини в черевній порожнині при травматичних ушкодженнях є проявом порушення цілостності порожнинних органів. Місцево накопичується рідина при дестуктивному гострому апендициті, позаматковій вагітності та апоплексії яєчників.


Висновок.

1.Більш тривале УЗД хворих з гострою абдомінальною патологією сприяє підвищенню якості діагностикики лікарями всіх категорій

2. Пролонговане УЗД лікарями 0-2 категорії дозволяє кваліфіковано обгрунтувати висновки проведеного УЗ обстеження, а у лікарів першої та вищої категорії сприяє веріфікації стадії перебігу гострих захворювань.