УЛЬТРАЗВУКОВА ДІАГНОСТИКА ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЇ НЕДОСТАТНОСТІ У ВАГІТНИХ, ХВОРИХ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ

Польова С.П., Приймак С.Г., Гошовська А.В., Маланчук М.С.

Чернівці, Україна, кафедра акушерства і гінекології з курсом дитячої та підліткової гінекології Буковинського державного медичного університету (зав. каф. доц. С.П.Польова)


Вступ. Існує небагато даних щодо показників кровотоку в плаценті за умов туберкульозної інтоксикації у вагітної, недостатньо вивчені особливості внутрішньоплацентарної гемодинаміки та морфофункціональні зміни в плаценті на тлі туберкульозного ураження.


Матеріали та методи. Нами проведено аналіз 86 історій пологів, карт вагітних та амбулаторних карт жінок, хворих на туберкульоз за період 2000-2006 роки. Вивчено перебіг вагітності та проведена оцінка стану ФПК за допомогою допплерометрії.


Результати. У 33-34 тижні вагітності стан ФПК оцінювали за допомогою доплерометрії. Лише у 11-ти вагітних не спостерігали гемодинамічних порушень. У переважної більшості (59 вагітних) виявлялися патологічні криві кровотоку в маткових та спіральних артеріях з невисокими значеннями діастолічного компонента та підвищенням якісних показників кровотоку, що перевищували на 28-30 % фізіологічні величини. Індекси судинного опору переважали такі у здорових вагітних на 32-35%, а дикротична зазублина у фазі ранньої діастоли вказувала на істотні порушення матково-плацентарного кровотоку у 13-ти вагітних, хворих на туберкульоз.

У 15-ти вагітних основної групи спостерігався нульовий або ретроградний діастолічний кровотік. Зниження плацентарної перфузії призводило до змін центральної гемодинаміки у плода у 21 вагітної. Показник судинного опору в аорті плода зростав на 28-32%.

У 17-ти вагітних зростала діастолічна швидкість кровотоку і знижувався індекс судинного опору, що збігалося з прогресуванням внутрішньоутробної гіпоксії плода за клінічними проявами та КТГ-дослідженням. При тому реєструвалася висока резистентність течії крові в артерії пуповини та аорті плода. Своєчасне виявлення ФПН за допомогою допплерометрії у 26-ти вагітних з компенсованою і субкомпенсованою стадією ФПН дозволило пролонгувати вагітність до 35-36 тижнів шляхом медикаментозної корекції. У 9-ти вагітних із досить низьким матково-плацентарним кровотоком вчасно проведена терапія забезпечила нормалізацію плодово-плацентарної гемодинаміки до пологів, всі діти народилися живими з середньою оцінкою 6-7 балів за Апгар.


Висновок. Таким чином, своєчасне виявлення порушень ФПК за допомогою допплерометрії та її корекція дозволяє знизити частоту ускладнень в пологах та пуерперальному періоді у жінок, інфікованих мікобактеріями туберкульозу.