ВИЯВЛЕННЯ ГІГАНТСЬКОЇ КІСТОМИ ЯЄЧНИКА У РАННЬОМУ ПІСЛЯРОДОВОМУ ПЕРІОДІ ПІСЛЯ КЕСАРСЬКОГО РОЗТИНУ З КРУПНИМ ПЛОДОМ (КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК)

Шадлун Д.Р.1, Мухомор О.І.2, Бубнов Р.В.2

Київ, Україна,

1НМАПО ім. П.Л.Шупика, Київський міський пологовий будинок №1.

2Клінічна лікарня «Феофанія» Державного управління справами, відділення ультразвукової діагностики.


Вступ. Повідомляється про атиповий випадок постнатального виявлення гігантської дермоїдної кісти лівого яєчника з стрімким ростом, який викликав певні труднощі у визначенні лікувально-діагностичної тактики.


Матеріали і методи (опис клінічного випадку). Авторами постійно проводиться пренатальне скринінгове обстеження вагітних жінок та діагностика перинатальних станів. Дермоїдні кісти у період вагітності є досить частою знахідкою, що співвідноситься з даними більшості літературних джерел. Більшість кіст мали характерні візуальні ознаки та клінічні прояви, при їх виявленні виконувалися типові тактичні заходи (оперативне втручання тощо). Статистичні дані дермоїдних кіст вагітності та тактичні підходи при них достатньо висвітлені в літературі, тому не були предметом нашого дослідження.

Пацієнтка віком 23 років після пологів шляхом кесарського розтину доношеним крупним плодом (4990 г) виписана додому у задовільному стані.

Через 2 тижні з’явились періодичні болі в різних відділах живота, що супроводжувалися кишковими розладами. Перерозтягнена після пологів передня черевна стінка не спадалася з часом, а навпаки, відмічалося збільшення розмірів живота.

В зв’язку з вищевказаним пацієнтка через 1 місяць після виписки повторно звернулася в акушерсько-гінекологічний стаціонар, де була обстежена гінекологом, проведено ультразвукове дослідження. Поставлено попередній діагноз: кістома яєчника?

Враховуючи післяпологовий період, наявність скарг з боку ШКТ, було запрошено висококваліфікованого хірурга до участі в операції на випадок можливих екстрагенітальних ускладнень.

Під час оперативного втручання попередній діагноз підтверджено, виявлено кістому лівого яєчника гігантських розмірів (об’ємом біля 5л) з наявністю множинних злук з петлями кишківника та парієтальною очеревиною. З певними технічними складнощами проведено видалення утвору, дренування черевної порожнини.

Певний час спостерігалося підвищене виділення серозного вмісту з дренажів. З часом (до 2 тижнів) секреція значно зменшилась, стан хворої покращився, виписана додому у задовільному стані.

Макроскопічно: багатокамерний утвір переважно з муцинозним вмістом з наявністю жирових глобул.

Гістологічно: складна дермоїдна кіста без ознак малігнізації.


Результати та їх обговорення. Провівши аналіз літературних джерел стосовно дермоїдних кіст під час вагітності чи у період лактації, нами знайдені поодинокі відомості про їх стрімкий ріст. Автори припускали індукцію росту змінами гормонального статусу вагітної жінки.

Хоча дермоїдні кісти переважно невеликих розмірів, описані поодинокі гігантські тератоми вагітності, які при УЗД ініціально симулювали асцит. Найбільша дермоїдна кіста гігантських розмірів мала вагу 20 кг.

У нашому спостереженні стрімкий ріст дермоїдної кісти виник у ранньому післяпологовому періоді за короткий час (1 місяць) до значних розмірів (5 кг).

Нами не знайдено публікацій про аналогічні клінічні ситуації.

За даними більшості джерел, є інформація про достовірно частіше виникнення малігнізації дермоїдних кіст під час вагітності.

При значних розмірах кісти слід надавати перевагу трансабдомінальному ультразвуковому дослідженню. Гетероморфна структура дермоїдних кіст та високий ризик малігнізації кіст при вагітності змушує проводити діагностичний процес досить ретельно. Хоча дермоїдна кіста представлена кістозним та солідним компонентом, при УЗД доступними візуалізації виявилися переважно кістозні структури. Солідну частину було виявлено інтраопераційно. Можна припустити, що нетипова акушерська ситуація (пологи великим плодом) імовірно могла спровокувати ріст пухлини.


Висновок. В перинатальному періоді лікарі акушери повинні бути насторожені щодо можливості індукції росту об’ємних утворів яєчників змінами гормонального статусу жінки під час вагітності та пологів.