ЕНДОТЕЛІАЛЬНА ТА МІОКАРДІАЛЬНА ДИСФУНКЦІЯ У ХВОРИХ НА ГІПОТИРЕОЗ

Фетісова Н.М., Вернигородська М.В.

Науково-дослідний інститут реабілітації інвалідів (ннкл) Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця


Вступ. Частота ускладнень з боку серцево-судинної системи при гіпотиреозі складає 70-80%. За даними різних авторів гіпотиреоз відносять до факторів ризику ішемічної хвороби серця та артеріальної гіпертензії. Тому рання діагностика структурно-функціональних змін судин та міокарда у хворих на гіпотиреоз має важливе практичне значення.


Матеріали і методи. Обстежено 146 хворих, які розділені на 2 групи: післяопераційний та ідіопатичний гіпотиреоз. Вивчення функції ендотелію проводили методом допплерографії плечової артерії з використанням проби з реактивною гіперемією (РГ), систолічну та діастолічну функції – методом допплерехокардіографії.


Результати. Дослідження показали, що порушення функції ендотелію визначалось в обох групах. Так, було виявлено, що до проби з РГ діаметр плечової артерії і середня швидкість кровотоку в двох групах вірогідно не відрізнялись: діаметр плечової артерії у хворих з післяопераційним гіпотиреозом склав 3,05±0,16мм, з ідіопатичним - 3,64±0,17мм, лінійна швидкість кровотоку була підвищена в обох групах.

Цікаві факти отримані нами після проби з РГ. У фазі реактивної гіперемії спостерігалось вірогідне підвищення швидкості кровотоку в плечовій артерії як з ідіопатичним, так і післяопераційним гіпотиреозом. Однак у хворих з післяопераційним гіпотиреозом у відповідь на підвищення кровотоку діаметр плечової артерії збільшився на 8,4±0,7%. Разом з тим, у хворих з ідіопатичним гіпотиреозом швидкість кровотоку також підвищилась, але діаметр плечової артерії збільшився тільки на 4,2%±0,4 і був вірогідно нижчим, ніж у хворих з післяопераційним гіпотиреозом (Р<0,01).

Таким чином, при збільшенні швидкості кровотоку майже в 1,5 рази у хворих з ідіопатичним гіпотиреозом не відбувається потрібного зростання ендотелійзалежної вазодилятації.

При проведені допплерехокардіографії в обох групах відмічались порушення діастолічної функції лівого шлуночка. Аналіз трансмітрального потоку виявив зменшення максимальної швидкості в фазу раннього наповнення ЛШ як в першій так і в другій групі. Порушення діастолічної функції по типу релаксації визначали у 19% хворих з післяопераційним гіпотиреозом та у 26,5% хворих з ідіопатичним гіпотиреозом. У 6,4% хворих на гіпотиреоз спостерігалась діастолічна дисфункція за рестриктивним типом.


Висновок. Вивчення функції ендотелію та стану міокарда методом допплерографії дозволяє виявити ранні зміни серцево-судинної системи у хворих на гіпотиреоз, що має важливе практичне значення в профілактиці та призначенні адекватної терапії.